Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.9.2019

Slupsk, of 26 lutego 2019r.

PO IV WOS 0610.9.2019

Communication No. 9/2019

(refer to the tragedy in Suszek,,pl,In the investigation regarding the tragedy in Suszek, the District Prosecutor's Office in Słupsk introduced Andrzej N,,pl,allegation of committing an offense of failure to fulfill official duties by not transferring in the period immediately preceding the occurrence of a weather break in the Pojnice district of the weather alert about the upcoming storm to the lower level of crisis management,,pl,which alert was previously given to him from the Provincial Center for Crisis Management in Gdańsk,,pl,Andrzej N,,pl)

 

In the investigation of the tragedy in Suszek,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk introduced Włodzimierz D,,pl,accusation of committing an offense of deliberate exposure of scout camp participants to the immediate danger of loss of life and serious health detriment and leading to inadvertent death of two scouts and inadvertent causing various types of injuries to several dozen scouts,,pl,Presented to Włodzimierz D,,pl, Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła Włodzimierzowi D. zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego narażenia uczestników obozu harcerskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz doprowadzenia do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek i nieumyślnego spowodowania różnego rodzaju obrażeń ciała u kolejnych kilkudziesięciu harcerzy.

Przedstawiony Włodzimierzowi D. zarzut popełnienia przestępstwa wiąże się z niewłaściwą organizacją obozu harcerskiego, w tym z niewłaściwie przeprowadzoną akcją ewakuacyjną podczas zaistniałej nawałnicy.

Włodzimierz D. podczas dotkniętego tragedią obozu harcerskiego pełnił funkcję zastępcy komendanta obozu; przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, a następnie odmówił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Włodzimierzowi D. za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5.

Dla przypomnienia, w niniejszej sprawie miesiąc temu, innej osobie, to jest Andrzejowi N. has been charged with committing a crime of failure to perform professional duties by not transferring to the lower level of crisis management a weather alert about the upcoming storm in the Chojnice poviat,,pl,failure to comply with this obligation resulted in,,pl,that the commander of the scout camp in Suszek did not receive information about the impending breakdown of the weather,,pl,it was already the Director of the Department of Safety and Crisis Management of the Poviat Starosty in Chojnice,,pl; niedopełnienie niniejszego obowiązku spowodowało, że do komendanta obozu harcerskiego w Suszku nie dotarła informacja o zbliżającym się załamaniu pogody. Andrzej N. to były już Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

In the investigation, the evidence activities planned by the prosecutor are being carried out,,pl,including evidential activities, among others,,pl,to determine,,pl,if the approaching storm was properly correct, the degree of weather hazard was determined,,pl,After the above-mentioned activities have been carried out, further procedural decisions will be taken,,pl,The investigation in the present case has been extended until,,pl,June 2019,,pl, w tym czynności dowodowe m.in. zmierzające do ustalenia, czy wobec zbliżającej się nawałnicy w sposób prawidłowy został ustalony stopień zagrożenia pogodowego.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności w sprawie podejmowane będą dalsze decyzje procesowe, not excluding the decision to present criminal charges against other persons,pl.

Śledztwo w niniejszej sprawie zostało przedłużone do dnia 01 czerwca 2019r.

 

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk