Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.9.2019

Слупск, из 26 lutego 2019r.

PO IV WOS 0610.9.2019

Сообщение № 9/2019

(dotycz tragedii w Suszku)

 

W śledztwie dotyczącym tragedii w Suszku, Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła Włodzimierzowi D. zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego narażenia uczestników obozu harcerskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz doprowadzenia do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek i nieumyślnego spowodowania różnego rodzaju obrażeń ciała u kolejnych kilkudziesięciu harcerzy.

Przedstawiony Włodzimierzowi D. zarzut popełnienia przestępstwa wiąże się z niewłaściwą organizacją obozu harcerskiego, в том числе неправильно проведенная эвакуация во время шторма,,pl,Влодзимеж D,,pl,Во время трагедии в скаутском лагере он был заместителем командира лагеря,,pl,а потом отказался объяснять и отвечать на вопросы,,pl,Влодзимеж D,,pl,за совершение преступления, в котором он обвиняется, ему может грозить тюремное заключение от,,pl,в настоящем деле месяц назад,,pl,другой человек,,pl,это Анджей Н,,pl.

Włodzimierz D. podczas dotkniętego tragedią obozu harcerskiego pełnił funkcję zastępcy komendanta obozu; przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, a następnie odmówił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Włodzimierzowi D. za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5.

Dla przypomnienia, w niniejszej sprawie miesiąc temu, innej osobie, to jest Andrzejowi N. был обвинен в совершении преступления, связанного с невыполнением профессиональных обязанностей, так как не перевел на более низкий уровень управления кризисными ситуациями оповещение о погоде о предстоящем шторме в повяте Хойнице,,pl,несоблюдение этого обязательства привело к,,pl,что командир скаутского лагеря в Сушеке не получил информацию о надвигающейся погоде,,pl,это уже был директор департамента безопасности и антикризисного управления повята Старости в Хойницах,,pl; niedopełnienie niniejszego obowiązku spowodowało, że do komendanta obozu harcerskiego w Suszku nie dotarła informacja o zbliżającym się załamaniu pogody. Andrzej N. to były już Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

В ходе следствия проводятся мероприятия по доказательству, запланированные прокурором,,pl,в том числе доказательной деятельности, среди прочего,,pl,определить,,pl,если приближающийся шторм был должным образом правильным, степень опасности погоды была определена,,pl,После того, как вышеупомянутые действия были выполнены, дальнейшие процедурные решения будут приняты,,pl,Расследование по настоящему делу было продлено до,,pl,Июнь 2019,,pl,В расследовании трагедии в Сушеке,,pl, w tym czynności dowodowe m.in. zmierzające do ustalenia, czy wobec zbliżającej się nawałnicy w sposób prawidłowy został ustalony stopień zagrożenia pogodowego.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności w sprawie podejmowane będą dalsze decyzje procesowe, nie wykluczając decyzji o przedstawieniu zarzutów przestępstwa kolejnym osobom.

Śledztwo w niniejszej sprawie zostało przedłużone do dnia 01 czerwca 2019r.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk