Erklärung des stellvertretenden Bezirksstaatsanwaltschaft in Bytow – PO IV WOS 0610.17.2017

Slupsk, 27 lutego 2017r.

PO IV WOS 0610. 17 .2017

PR Ds. 111.2017 PR B-w

 

Mitteilung Nr. 17/17

( dot. einen Hund mit besonderer Grausamkeit töten)

Prokuratura Rejonowa w Bytowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi O. , beschuldigte ihn der, jung 12 stycznia 2017r. in ein von der Stadt gm. Parchowo, durch zumindest einmal einen Schlag auf den Kopf Axt schlagen, działając ze szczególnym okrucieństwem zabił psa, von einer anderen Person im Besitz.

Wraz z aktem oskarżenia prokurator przesłał do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie Tadeuszowi O. kary 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz zobowiązanie go do powstrzymywania się od nadużycia alkoholu.

 

Stellvertreter

Bezirksstaatsanwaltschaft Bytow

Malgorzata Borek