Заявление заместителя районного прокурора в Bytów – PO IV WOS 0610.17.2017

Слупск, 27 lutego 2017r.

PO IV WOS 0610. 17 .2017

PR Ds. 111.2017 PR B-w

 

Сообщение № 17/17

( точка. убить собаку с особой жестокостью)

Prokuratura Rejonowa w Bytowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi O. , обвинив его в, молодой 12 stycznia 2017r. В одном из городских GM. Parchowo, по крайней мере, один раз нанести удар по голове топором, działając ze szczególnym okrucieństwem zabił psa, принадлежащей другому лицу.

Wraz z aktem oskarżenia prokurator przesłał do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie Tadeuszowi O. kary 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz zobowiązanie go do powstrzymywania się od nadużycia alkoholu.

 

Заместитель

Окружной прокурор Bytow

Малгожата Borek