Statement of Deputy District Prosecutor in Bytow – PO IV WOS 0610.90.2017

Slupsk, 28 grudnia 2017r.

PO IV WOS 0610. 90 .2017

PR Ds. 943.2017 PR B-w

 

Communication No. 90/17

( dot. kradzieży rozbójniczej)

 

On 1 grudnia 2017r. Prokuratura Rejonowa w Bytowie wszczęła śledztwo zostało wszczęte śledztwo w sprawie kradzieży rozbójniczej w Bytowie, which means. to act with Article. 281 kk przeciwko 2 mężczyznom. In the course of the proceedings Chris M. charged with, young 29 November 2017r. w Bytowie działając wspólnie i w porozumieniu z Marcinem K. użył wobec Wiesława B. przemocy w postaci dwukrotnego uderzenia w twarz w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych mu pieniędzy w kwocie 70zł oraz łańcuszka srebrnego o wartości 100zł, that means. o czyn z art. 281 kk. Natomiast Marcinowi K. zarzucono, young 29 November 2017r. w Bytowie działając wspólnie i w porozumieniu z Krzysztofem M. użył wobec Wiesława B. przemocy w postaci dwukrotnego uderzenia w twarz w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych mu pieniędzy w kwocie 70zł oraz łańcuszka srebrnego o wartości 100zł, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy tj. o czyn z art. 281 Penal Code in conjunction. Article. 64 § 1 kk.

Ponadto zarzucono mu, young

– 21 November 2017r. w Bytowie przy ulicy Styp w budynku Komendy Powiatowej Policji znieważył słowami wulgarnymi i obraźliwymi funkcjonariusza policji podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, that means. a crime under Article. 226 § 1 kk

-on 10 November 2017r. w Bytowie poprzez uderzenie butelką w głowę spowodował u Karoliny K. obrażenia ciała w postaci rany tłuczonej okolicy czołowej powodując naruszenie czynności narządów ciała trwające nie dłużej niż 7 days, that means. a crime under Article. 157§ 2 kk,

on 29 November 2017r. około godz. 20:50 in Bytow, działając publicznie i bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego dokonał uszkodzenia radiowozu policyjnego poprzez uderzenie w lewe lusterko pojazdu w wyniku czego zniszczona została obudowa oraz wkład lusterka, powodując straty w wysokości 794,78zł na szkodę KWP Gdańsk, przy czym czynu tego dopuścił się również w warunkach, that means. to act with Article. 288 § 1 Penal Code in conjunction. Article. 57a§1kk i w zw. Article. 64§ 1 month.

Order of 1 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy w Bytowie uwzględnił wniosek Prokuratora Rejonowego w Bytowie i zastosował wobec Marcina K. tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy. Wobec podejrzanego Krzysztofa M. Prokurator Rejonowy w Bytowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci oddania pod dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego.

 

Deputy

District Prosecutor Bytow

Malgorzata Borek