Komunikat Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Słupsku – PO IV WOS 0610.7.2020

Order regarding,,pl,victims in the PR case,,pl,currently PR,,pl,PR regulation,,pl,downloadable pdf file,,pl,Statement by the Deputy District Prosecutor in Słupsk,,pl. pokrzywdzonych w sprawie PR 3 Ds. 1063.2019 (obecnie PR 3 Ds. 306.2020).

Zarządzenie PR 3 Ds. 306.2020 – plik pdf do pobrania