Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – 3009-4.1111.6.2021

Słupsk, dnia 16 grudnia 2021 r.

3009-4.1111.6.2021

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 16 grudnia 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku  I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko księgowego  w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

  1. Podskarbi Karina
  2. Pruss Małgorzata
  3. Zarzycka-Nowaczyńska Justyna
  4. Ziółkowska Anna
  5. Zjawiony Małgorzata

W tym miejscu należy poinformować, iż pozostali kandydaci dla celów rekrutacyjnych nie złożyli kompletu wymaganej dokumentacji lub złożyli wymagane dokumenty po upływie wyznaczonego terminu, a wiec z tego powodu nie mogą oni zostać dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu polegający na  sprawdzeniu wiedzy teoretycznej kandydata m.in. z zakresu rachunkowości oraz finansów publicznych – w formie pisemnego testu – odbędzie się w dniu 23 grudnia 2021r. o godz. 10.00 w Małej Sali Konferencyjnej (sala nr 67) Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku