Wyniki II etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.9.2021

Slupsk, of 11 października 2021r.

PO IV WOS 1111.9.2021

Results,,pl,The second stage of the competition for an internship for the position of auditor,,pl,at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk second stage of the competition for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,that the second stage of the competition acceded,,pl,candidates,,pl,whereby the candidates received the following number of points,,pl,Błażejczyk Wojciech -,,pl,which corresponds to the correct answer,,pl,Ochniowska Małgorzata -,,pl,According to §,,pl,a and b of the Minister of Justice,,pl

The second stage of the competition for,,pl,position,,pl,proxy for,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, the second stage of the competition for the position of the plenipotentiary for,,pl,that he joined the second stage of this competition,,pl,candidate,,pl,this is Jakubowski Wojciech,,pl,who was awarded after this stage of the competition,,pl,when conducting the second stage of the competition for the official post, the candidate is evaluated in a point scale in the range from,,pl,he qualified,,pl,as a candidate who during the second stage of the competition obtained more than,,pl stanowisko analityka kryminalnego the Prosecutor's Office in Slupsk

Po przeprowadzeniu w dniu 08 października 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego Prokuratury Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, young do II etapu tego konkursu przystąpiło 4 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów podczas tego etapu konkursu:

  1. Kucharzyk Emilia 8 point.
  2. Marks Kinga 9 point.
  3. Przybyszewski Witold 0 point.
  4. Znaniecki Jerzy 6 point.

Zgodnie z § 9 paragraph. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 January 2008. on detailed procedure and manner of conducting competitions for clerical internship in court and the prosecutor's office,,pl,Dz.U.2014.400 j.t.,,en,carrying out the second stage of the competition for an internship for the position of clerical shall assess each candidate expressed in point scale ranging from,,pl,and then determine the list of candidates qualified for the third stage of the competition,,pl,if possible,,pl,the proportions of the three candidates for one job,,pl,Competition Commission adopted,,pl,that the third stage of this competition,,pl (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 of 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Given the above, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu zakwalifikowały się osoby, które podczas II etapu konkursu uzyskały więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

  1. Kucharzyk Emilia 8 point.
  2. Marks Kinga 9 point.
  3. Znaniecki Jerzy 6 point.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, the competition concerns, odbędzie się w dniu 19 października 2021r. at. 10.00 w pokoju nr 81 (Third Floor) Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej