Wyniki II etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.9.2021

Слупск, из 11 października 2021r.

PO IV WOS 1111.9.2021

Wyniki

II etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego Прокуратура в Слупске

Po przeprowadzeniu w dniu 08 października 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego Prokuratury Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, молодой do II etapu tego konkursu przystąpiło 4 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów podczas tego etapu konkursu:

  1. Kucharzyk Emilia 8 точка.
  2. Marks Kinga 9 точка.
  3. Przybyszewski Witold 0 точка.
  4. Znaniecki Jerzy 6 точка.

Zgodnie z § 9 пункт. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 Январь 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), при проведении второго этапа конкурса на официальную должность кандидат оценивается по балльной шкале в диапазоне от,,pl,он квалифицирован,,pl,в качестве кандидата, который на втором этапе конкурса получил более,,pl,Результаты второго этапа конкурса на должность полномочного представителя по,,pl 1 из 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, если это возможно,,pl,пропорции трех кандидатов на одно рабочее место,,pl,Конкурсная комиссия приняла,,pl,что третий этап этого конкурса,,pl,заключающийся в проведении интервью, в частности, направлено на оценку навыков практического использования кандидатских знаний о сфере задач, выполняемой на рабочем месте,,pl,квалифицированный персонал,,pl,который получил более,,pl,из возможных точек,,pl,следит за людьми,,pl, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu zakwalifikowały się osoby, które podczas II etapu konkursu uzyskały więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

  1. Kucharzyk Emilia 8 точка.
  2. Marks Kinga 9 точка.
  3. Znaniecki Jerzy 6 точка.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, Конкурс проблемы, odbędzie się w dniu 19 października 2021r. в. 10.00 w pokoju nr 81 (Третий этаж) Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

Prokurator Prokuratury Okręgowej