Wyniki II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Słupsk, dnia 09 czerwca 2020 r.

PO IV WOS 1111.2.2020

 

Wyniki
II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 09 czerwca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do niniejszego etapu konkursu przystąpiło dwóch kandydatów, to jest: Kisielowski Piotr i Pliszka Michał, którzy rozwiązując test z zakresu wiedzy na temat spraw obronnych na 25 pytań udzielili:

1. Kisielowski Piotr – 23 poprawnych odpowiedzi, w związku z czym kandydatowi po tym etapie konkursu po przeliczeniu zostało przyznanych 9,2 pkt.

2. Pliszka Michał – 18 poprawnych odpowiedzi, w związku z czym kandydatowi po tym etapie konkursu po przeliczeniu zostało przyznanych 7,2 pkt.

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowali się:

Kisielowski Piotr i Pliszka Michał

jako kandydaci którzy podczas II etapu konkursu uzyskali więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Joanna Kowalska
Naczelnik Wydziału I Śledczego