Wyniki II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Slupsk, von 09 Juni 2020 r.

PO IV WOS 1111.2.2020

 

Ergebnisse,,pl,Die zweite Stufe des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position des Abschlussprüfers,,pl,am Sitz des Büros der regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk zweiter Phase des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position des Abschlussprüfers in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl,dass die zweite Stufe des Wettbewerbs beigetreten,,pl,Kandidaten,,pl,wobei die Kandidaten empfangen die folgende Anzahl von Punkten,,pl,Błażejczyk Wojciech -,,pl,das entspricht die richtige Antwort,,pl,Ochniowska Małgorzata -,,pl,Gemäß §,,pl
II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 09 czerwca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do niniejszego etapu konkursu przystąpiło dwóch kandydatów, to jest: Kisielowski Piotr i Pliszka Michał, którzy rozwiązując test z zakresu wiedzy na temat spraw obronnych na 25 pytań udzielili:

1. Kisielowski Piotr – 23 poprawnych odpowiedzi, Daher wurde der Kandidat nach dieser Phase des Wettbewerbs nach der Umwandlung ausgezeichnet,,pl,sie qualifizierten sich,,pl,als Kandidaten, die mehr als in der 2. Phase des Wettbewerbs erhalten haben,,pl 9,2 Punkt.

2. Pliszka Michał – 18 poprawnych odpowiedzi, Daher wurde der Kandidat nach dieser Phase des Wettbewerbs nach der Umwandlung ausgezeichnet,,pl,sie qualifizierten sich,,pl,als Kandidaten, die mehr als in der 2. Phase des Wettbewerbs erhalten haben,,pl 7,2 Punkt.

Zgodnie z § 9 Absatz. 1 lit. a und b des Justizministers,,pl,auf detaillierte Verfahren und die Art der Auswahlverfahren für klerikale Praktikum vor Gericht und die Staatsanwaltschaft die Durchführung,,pl,Dz.U.2014.400 J.T.,,en,die zweite Stufe des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position der klerikalen Durchführung wird jeden Kandidaten beurteilen ausgedrückt in Punktskala reicht von,,pl,und dann bestimmen die Liste der Kandidaten für die dritte Stufe des Wettbewerbs qualifiziert,,pl,wenn möglich,,pl,die Anteile der drei Kandidaten für einen Job,,pl,Weko angenommen,,pl 17 Januar 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 von 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Angesichts der oben, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, die wettbewerbsrechtlichen Bedenken, zakwalifikowali się:

Kisielowski Piotr i Pliszka Michał

jako kandydaci którzy podczas II etapu konkursu uzyskali więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 23 Juni 2020 r. bei. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Joanna Kowalska
Leiter der Abteilung für Forschung und