Wyniki II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Slupsk, of 09 June 2020 r.

PO IV WOS 1111.2.2020

 

Results,,pl,The second stage of the competition for an internship for the position of auditor,,pl,at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk second stage of the competition for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,that the second stage of the competition acceded,,pl,candidates,,pl,whereby the candidates received the following number of points,,pl,Błażejczyk Wojciech -,,pl,which corresponds to the correct answer,,pl,Ochniowska Małgorzata -,,pl,According to §,,pl,a and b of the Minister of Justice,,pl
Stage II of the competition for the position of Senior Inspector,,pl,June 2020,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, stage II of the competition for the position of senior inspector,,pl,that two candidates joined this stage of the competition,,pl,Kisielowski Piotr and Pliszka Michał,,pl,who by doing the defense test on,,pl,they gave questions,,pl,correct answers,,pl,therefore the candidate after this stage of the competition after conversion has been awarded,,pl,they qualified,,pl. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 09 czerwca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do niniejszego etapu konkursu przystąpiło dwóch kandydatów, to jest: Kisielowski Piotr i Pliszka Michał, którzy rozwiązując test z zakresu wiedzy na temat spraw obronnych na 25 pytań udzielili:

1. Kisielowski Piotr – 23 poprawnych odpowiedzi, w związku z czym kandydatowi po tym etapie konkursu po przeliczeniu zostało przyznanych 9,2 point.

2. Pliszka Michał – 18 poprawnych odpowiedzi, w związku z czym kandydatowi po tym etapie konkursu po przeliczeniu zostało przyznanych 7,2 point.

Zgodnie z § 9 paragraph. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 January 2008. on detailed procedure and manner of conducting competitions for clerical internship in court and the prosecutor's office,,pl,Dz.U.2014.400 j.t.,,en,carrying out the second stage of the competition for an internship for the position of clerical shall assess each candidate expressed in point scale ranging from,,pl,and then determine the list of candidates qualified for the third stage of the competition,,pl,if possible,,pl,the proportions of the three candidates for one job,,pl,Competition Commission adopted,,pl,that the third stage of this competition,,pl (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 of 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Given the above, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, consisting in carrying out the interview, in particular, aimed to assess the skills of practical use of a candidate's knowledge of the scope of tasks performed in the workplace,,pl,qualified persons,,pl,which received more than,,pl,of possible points,,pl,is following people,,pl,The third stage of the competition consists in converting the interview will be held on,,pl,Results of the second stage of the competition for an internship for the position of auditor in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl, the competition concerns, zakwalifikowali się:

Kisielowski Piotr i Pliszka Michał

as candidates who obtained more than during the 2nd stage of the competition,,pl,The results of the second stage of the competition for the position of Senior Inspector,,pl 50% z możliwych do uzyskania punktów.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 23 June 2020 r. at. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Joanna Kowalska
Head of the Department of Investigation and