Wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie – PO IV WOS 1111.3.2020

Słupsk, dnia 06 lipca 2020 r.

PO IV WOS 1111.3.2020

 

Wyniki
II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie

 

Po przeprowadzeniu w dniu 02 lipca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku drugiego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 13 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:
1. Gruchała Anna 4 pkt.
2. Jasińska Aleksandra 7 pkt.
3. Kowalczyk Magdalena 8 pkt.
4. Kozicka Anna 7 pkt.
5. Łepek Marta 8 pkt.
6. Modrzyńska Gabriela 1 pkt.
7. Orzłowska Kamila 8 pkt.
8. Pasieka Małgorzata 7 pkt.
9. Prądzińska Marta 6 pkt.
10. Sadowska Magdalena 8 pkt.
11. Trzebiatowska Emilia 4 pkt.
12. Westfal Paulina 8 pkt.
13. Zych Karolina 8 pkt.

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

1. Jasińska Aleksandra 7 pkt.
2. Kowalczyk Magdalena 8 pkt.
3. Kozicka Anna 7 pkt.
4. Łepek Marta 8 pkt.
5. Orzłowska Kamila 8 pkt.
6. Pasieka Małgorzata 7 pkt.
7. Prądzińska Marta 6 pkt.
8. Sadowska Magdalena 8 pkt.
9. Westfal Paulina 8 pkt.
10. Zych Karolina 8 pkt.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 14 lipca 2020r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Paweł Wnuk
Prokurator Prokuratury Okręgowej