Wyniki II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie – PO IV WOS 1111.3.2020

Слупск, из 06 Июль 2020 R.

PO IV WOS 1111.3.2020

 

Wyniki
II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie

 

Po przeprowadzeniu w dniu 02 lipca 2020r. в штаб-квартире районной прокуратуры в Слупске второго этапа конкурса стажировок на должность канцелярии в районной прокуратуре в Члухуве,,pl,Результаты второго этапа конкурса на должности канцелярии в районной прокуратуре в Члухове,,pl,II этап конкурса стажировки на должность канцелярии в районной прокуратуре в Члухове,,pl,в штаб-квартире районной прокуратуры в Слупске второго этапа конкурса стажировок на должность канцелярии в районной прокуратуре в Члухуве,,pl, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu przystąpiło 13 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:
1. Gruchała Anna 4 точка.
2. Jasińska Aleksandra 7 точка.
3. Kowalczyk Magdalena 8 точка.
4. Kozicka Anna 7 точка.
5. Łepek Marta 8 точка.
6. Modrzyńska Gabriela 1 точка.
7. Orzłowska Kamila 8 точка.
8. Pasieka Małgorzata 7 точка.
9. Prądzińska Marta 6 точка.
10. Sadowska Magdalena 8 точка.
11. Trzebiatowska Emilia 4 точка.
12. Westfal Paulina 8 точка.
13. Zych Karolina 8 точка.

Zgodnie z § 9 пункт. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 Январь 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na staż na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny każdego kandydata wyrażonej w skal punktowej w przedziale od 1 из 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, если это возможно,,pl,пропорции трех кандидатов на одно рабочее место,,pl,Конкурсная комиссия приняла,,pl,что третий этап этого конкурса,,pl,заключающийся в проведении интервью, в частности, направлено на оценку навыков практического использования кандидатских знаний о сфере задач, выполняемой на рабочем месте,,pl,квалифицированный персонал,,pl,который получил более,,pl,из возможных точек,,pl,следит за людьми,,pl, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do trzeciego etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, Конкурс проблемы, zakwalifikowały się osoby, które uzyskały podczas drugiego etapu konkursu więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

1. Jasińska Aleksandra 7 точка.
2. Kowalczyk Magdalena 8 точка.
3. Kozicka Anna 7 точка.
4. Łepek Marta 8 точка.
5. Orzłowska Kamila 8 точка.
6. Pasieka Małgorzata 7 точка.
7. Prądzińska Marta 6 точка.
8. Sadowska Magdalena 8 точка.
9. Westfal Paulina 8 точка.
10. Zych Karolina 8 точка.

Третий этап конкурса заключается в преобразовании интервью будет проходить,,pl,Результаты второго этапа конкурса на стажировку на должность аудитора в районной прокуратуре в Слупске,,pl 14 lipca 2020r. в. 10.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Paweł Wnuk
Prokurator Prokuratury Okręgowej