ZAWIADOMIENIE o przesłaniu aktu oskarżenia dot. PO I Ds 8.2019

Słupsk, dnia 24 grudnia 2019r.

Sygn. Akt PO I Ds. 8.2019

ZAWIADOMIENIE

o przesłaniu aktu oskarżenia

 

Na zasadzie art. 334 § kpk oraz art. 131 § 2 kpk Sekretariat Prokuratury Okręgowej w Słupsku zawiadamia, iż w dniu 23 grudnia 2019r. w sprawie o sygnaturze PO I Ds. 8.2019 prowadzonej przeciwko Annie Ś. I Wojciechowi Ś. Podejrzanym o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kpk w zw. z art. 294 § 1 kpk w zw. z art. 65 § 1 kpk skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Słupsku.

Przedmiotem niniejszego postępowania była działalność osób zatrudnionych w biurze terenowej spółki Polska Korporacja Finansowa „Skarbiec” sp. z o.o. w Słupsku.

W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, że w ramach prowadzonej przez ww. firmę działalności doszło do popełnienia przestępstw na szkodę szeregu osób z obszaru całego kraju, które zawarły umowy pożyczek gotówkowych, wpłaciły na rzecz PKF „Skarbiec” sp. z o.o. wymagane od nich opłaty wstępne ( 6% wnioskowanej kwoty pożyczki ), a następnie znakomitej większości z nich odmówiono wypłaty pożyczek, jak również zwrotu wniesionych opłat.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia wraz z drukiem pouczeń.

 


Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia dot. PO I Ds 8.2019 – dokument PDF