ZAWIADOMIENIE o przesłaniu aktu oskarżenia dot. Nachdem ich Ds 8.2019

Slupsk, von 24 Dezember 2019,,pl,verabschiedete den "Tätigkeitsplan der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk und der Bezirksstaatsanwaltschaft der Region Słupsk für 2020" mit folgendem Inhalt,,pl,Dezember 2019,,pl,verabschiedete den "Tätigkeitsplan der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk und der Bezirksstaatsanwaltschaft der Region Słupsk für 2020" mit folgendem Inhalt,,pl.

Sygn. Akt PO I Ds. 8.2019

ZAWIADOMIENIE

o przesłaniu aktu oskarżenia

 

Na zasadzie art. 334 § kpk oraz art. 131 § 2 kpk Sekretariat Prokuratury Okręgowej w Słupsku zawiadamia, , die auf 23 Dezember 2019,,pl,verabschiedete den "Tätigkeitsplan der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk und der Bezirksstaatsanwaltschaft der Region Słupsk für 2020" mit folgendem Inhalt,,pl,Dezember 2019,,pl,verabschiedete den "Tätigkeitsplan der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk und der Bezirksstaatsanwaltschaft der Region Słupsk für 2020" mit folgendem Inhalt,,pl. w sprawie o sygnaturze PO I Ds. 8.2019 prowadzonej przeciwko Annie Ś. I Wojciechowi Ś. Podejrzanym o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kpk w zw. Artikel. 294 § 1 kpk w zw. Artikel. 65 § 1 kpk skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Słupsku.

Przedmiotem niniejszego postępowania była działalność osób zatrudnionych w biurze terenowej spółki Polska Korporacja Finansowa „Skarbiec” sp. z oo. in Slupsk.

Im Laufe der Untersuchung wurde festgestellt,,pl,das als Teil der,,pl,Der Geschäftsbetrieb wurde zum Nachteil einer Reihe von Menschen aus dem ganzen Land begangen,,pl,die Barkreditverträge abgeschlossen haben,,pl,an PKF "Skarbiec" sp,,pl,Eintrittsgelder von ihnen erforderlich,,pl,Darlehensbetrag angefordert,,pl,und dann wurden der überwiegenden Mehrheit von ihnen Kredite verweigert,,pl,sowie Erstattung der gezahlten Gebühren,,pl,Im Anhang finden Sie den vollständigen Text der Benachrichtigung mit den Anweisungen,,pl, że w ramach prowadzonej przez ww. firmę działalności doszło do popełnienia przestępstw na szkodę szeregu osób z obszaru całego kraju, które zawarły umowy pożyczek gotówkowych, wpłaciły na rzecz PKF „Skarbiec” sp. z oo. wymagane od nich opłaty wstępne ( 6% wnioskowanej kwoty pożyczki ), a następnie znakomitej większości z nich odmówiono wypłaty pożyczek, jak również zwrotu wniesionych opłat.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia wraz z drukiem pouczeń.

 


Benachrichtigung über das Senden einer Anklage in Bezug auf,,pl,MITTEILUNG über die Absendung einer Anklage in Bezug auf,,pl. Nachdem ich Ds 8.2019 - PDF-Dokument