NOTIFICATION of sending an indictment regarding,pl. AFTER I Ds 8.2019

Slupsk, of 24 December 2019,,pl,adopted the "Plan of activity of the District Prosecutor's Office in Słupsk and district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2020" with the following content,,pl.

ref,,pl,Act PO and Ds,,pl,NOTIFICATION,,pl,about sending the indictment,,pl,On the basis of art,,pl,§ kpk and art,,pl,kpk The Secretariat of the District Prosecutor's Office in Słupsk informs,,pl,in the case reference number PO I Ds,,pl,against Anna Ś,,pl,And Wojciech Ś,,pl,Suspects of committing crimes under art,,pl,kpk in connection,,pl,CCP an indictment was filed with the District Court in Słupsk,,pl,The subject of these proceedings was the activity of persons employed in the field office of Polska Korporacja Finansowa "Skarbiec" sp,,pl,In the course of the investigation it was established,,pl. Akt PO I Ds. 8.2019

ZAWIADOMIENIE

o przesłaniu aktu oskarżenia

 

Na zasadzie art. 334 § kpk oraz art. 131 § 2 kpk Sekretariat Prokuratury Okręgowej w Słupsku zawiadamia, it on 23 December 2019,,pl,adopted the "Plan of activity of the District Prosecutor's Office in Słupsk and district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2020" with the following content,,pl. w sprawie o sygnaturze PO I Ds. 8.2019 prowadzonej przeciwko Annie Ś. I Wojciechowi Ś. Podejrzanym o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kpk w zw. Article. 294 § 1 kpk w zw. Article. 65 § 1 kpk skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Słupsku.

Przedmiotem niniejszego postępowania była działalność osób zatrudnionych w biurze terenowej spółki Polska Korporacja Finansowa „Skarbiec” sp. Ltd.. in Slupsk.

W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, that as part of the,,pl,business operations were committed crimes to the detriment of a number of people from across the country,,pl,which have concluded cash loan agreements,,pl,paid to PKF "Skarbiec" sp,,pl,entry fees required from them,,pl,loan amount requested,,pl,and then the vast majority of them were refused loans,,pl,as well as reimbursement of fees paid,,pl,Attached is the full text of the notification with the instructions,,pl,Notification of sending an indictment regarding,,pl. firmę działalności doszło do popełnienia przestępstw na szkodę szeregu osób z obszaru całego kraju, które zawarły umowy pożyczek gotówkowych, wpłaciły na rzecz PKF „Skarbiec” sp. Ltd.. wymagane od nich opłaty wstępne ( 6% wnioskowanej kwoty pożyczki ), a następnie znakomitej większości z nich odmówiono wypłaty pożyczek, jak również zwrotu wniesionych opłat.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia wraz z drukiem pouczeń.

 


Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia dot. AFTER I Ds 8.2019 - PDF document