Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 1111.6.2020

Slupsk, von 15 September 2020 r.

PO IV WOS 1111.6.2020

Liste

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

Po przeprowadzeniu w dniu 15 września 2020r. im Büro der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk, 1. Stufe des Wettbewerbs,,pl,Dies ist die Auswahl der Erstanträge für den Praktikumswettbewerb für die offizielle Position in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Chojnice,,pl,das von Menschen,,pl,die sich diesem Wettbewerb angeschlossen haben,,pl,Die folgenden Bewerber haben sich zu diesem Zeitpunkt gemeldet,,pl,es ist auf den Tag,,pl,eine Dokumentation, die für Einstellungszwecke benötigt wird und die formellen Anforderungen in Bezug auf diese Stelle erfüllt,,pl,und somit für die zweite Phase des Wettbewerbs qualifiziert,,pl,Blavat Magdalena,,pl,Borowa Marta,,pl, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu: Continue reading Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 1111.6.2020

Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.26.2020

Slupsk, von 03 September 2020 r.

PO IV WOS 0610.26.2020

Mitteilung Nr. 26/20
(dotyczy sprawy wypadku lotniczego szybowca)

 

Bei einem Segelflugunfall,,pl,In Krępa Słupska präsentierte die Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk den Fluglehrer Andrzej R.,,pl,Anklage wegen zweier Verbrechen,,pl,Dies ist die Behauptung eines Flugunfalls mit tödlichem Ausgang und die Behauptung der Erpressung von Falschheit in einem Dokument, das den erforderlichen Gesundheitszustand als Pilot und Fluglehrer bescheinigt,,pl,Während der Befragung gestand der Verdächtige nicht, die mutmaßlichen Straftaten begangen zu haben,,pl,und dann, während er Erklärungen gab, erklärte er,,pl, do którego doszło w dniu 03 lipca 2018r. w Krępie Słupskiej Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła instruktorowi lotnictwa Andrzejowi R. zarzuty popełnienia dwóch przestępstw, to jest zarzut spowodowania wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym oraz zarzut wyłudzenia nieprawdy w dokumencie poświadczającym wymagany stan jego zdrowia jako pilota i instruktora lotnictwa. Continue reading Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.26.2020