OGŁOSZENIE O II etapie konkursu NA STAŻ NA asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2021

Slupsk, of 26 February 2021 r.

PO IV WOS 1111.1.2021

List

candidates admitted to the second stage of the competition for the position of assistant prosecutor,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, 1st stage of the competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,from among people,,pl,the following candidates have submitted a set of documentation required for recruitment purposes within that period and meet the formal requirements related to this job position,,pl,Stanisławka Izabela,,pl,Szymczak-Budnik Aleksandra,,pl,Warfołomiejew Monika,,pl the Prosecutor's Office in Slupsk

Po przeprowadzeniu w dniu 26 lutego 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż spośród osób, które przystąpiły do niniejszego konkursu, następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

Continue reading OGŁOSZENIE O II etapie konkursu NA STAŻ NA asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE – PO VII WB 262.1.2021

Slupsk, of 25 February 2021 r.

PO VII WB 262.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Recipients : Operators interested in providing services : Towing
and storage of vehicles secured to the ongoing investigations into the activities of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk and the Prosecutor's Office
in Slupsk, Lebork, Bytow, Miastku, Człuchowie, Chojnice

In view of the impending expiry of the periods of the contracts for the provision of services : holowania i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań Prokuratura Okręgowa w Słupsku zaprasza zainteresowane podmioty świadczące w/w usługi do składania ofert na świadczenie usług w terminie do dnia 5 March 2021 r. Continue reading ZAPYTANIE OFERTOWE – PO VII WB 262.1.2021

Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.12.2021

Slupsk, of 16 lutego 2021r.

PO IV WOS 0610.12.2021

Communication No. 12/21

(concerns the Week of Assistance to Persons Who Have Been Killed in Crime,,pl,that in days,,pl,this is in the District Prosecutor's Office in Słupsk and in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,in the previous years, the action under the title will be carried out,,pl,"Week of Assistance to Crime Victims",,pl,As part of this action,,pl,in all the prosecutor's units indicated above,,pl,the prosecutors appointed for this will provide legal advice to victims of crime and persons,,pl,Legal advice will be provided during hours,,pl)

I kindly inform, że w dniach 22-26 lutego 2021r. in units of the district prosecutor's office in Słupsk, to jest w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku oraz w Prokuraturach Rejonowych w Słupsku, Lebork, Chojnice, Miastku, Bytow and Człuchów, wzorem lat ubiegłych zostanie przeprowadzona akcja pod tytułem: „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W ramach niniejszej akcji prokuratorzy jednostek prokuratury okręgu słupskiego będą udzielać bezpłatnych telefonicznych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom, które czują się osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

Bezpłatne telefoniczne porady prawne będą udzielane w godzinach od 9.00 of 14.00.

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk