Statement of the Spokesman - PO IV WOS 1111.6.2020

Slupsk, of 15 September 2020 r.

PO IV WOS 1111.6.2020

List

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

Po przeprowadzeniu w dniu 15 września 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu: Continue reading Statement of the Spokesman - PO IV WOS 1111.6.2020

Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.26.2020

Slupsk, of 03 September 2020 r.

PO IV WOS 0610.26.2020

Communication No. 26/20
(concerns the case of a glider air accident,,pl,On a glider air accident,,pl,in Krępa Słupska, the District Prosecutor's Office in Słupsk presented aviation instructor Andrzej R.,,pl,charges of two crimes,,pl,this is the allegation of an air accident with a fatal result and the allegation of extortion of falsehood in a document certifying the required state of his health as a pilot and aviation instructor,,pl,During the questioning, the suspect did not confess to committing the alleged offenses,,pl)

 

W sprawie wypadku lotniczego szybowca, do którego doszło w dniu 03 lipca 2018r. w Krępie Słupskiej Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła instruktorowi lotnictwa Andrzejowi R. zarzuty popełnienia dwóch przestępstw, to jest zarzut spowodowania wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym oraz zarzut wyłudzenia nieprawdy w dokumencie poświadczającym wymagany stan jego zdrowia jako pilota i instruktora lotnictwa. Continue reading Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.26.2020