Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 1111.6.2020

Слупск, из 15 Сентябрь 2020 R.

PO IV WOS 1111.6.2020

Список

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

Po przeprowadzeniu w dniu 15 września 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu: Continue reading Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 1111.6.2020

Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.26.2020

Слупск, из 03 Сентябрь 2020 R.

PO IV WOS 0610.26.2020

Сообщение № 26/20
(dotyczy sprawy wypadku lotniczego szybowca)

 

W sprawie wypadku lotniczego szybowca, do którego doszło w dniu 03 lipca 2018r. в Krępa Słupska районная прокуратура в Слупске представила авиационного инструктора Анджея Р.,,pl,обвинения в двух преступлениях,,pl,это обвинение в авиакатастрофе со смертельным исходом и обвинение в вымогательстве заведомо ложной информации в документе, удостоверяющем требуемое состояние его здоровья как пилота и авиационного инструктора,,pl,Во время допроса подозреваемый не признался в совершении предполагаемых правонарушений.,,pl,а затем, давая объяснения, он заявил,,pl. zarzuty popełnienia dwóch przestępstw, to jest zarzut spowodowania wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym oraz zarzut wyłudzenia nieprawdy w dokumencie poświadczającym wymagany stan jego zdrowia jako pilota i instruktora lotnictwa. Continue reading Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.26.2020

Извещением о проведении конкурса в учебных В положении чиновников – PO IV WOS 1111.6.2020

Слупск, из 28 Август 2020 R.

PO IV WOS 1111.6.2020


УВЕДОМЛЕНИЕ

О КОНКУРСЕ НА СТАЖИРОВКУ НА ОФИЦИАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ,,pl,Персональная анкета,,pl,О КОНКУРСЕ НА СТАЖИРОВКУ НА ОФИЦИАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ,,pl,Персональная анкета,,pl,О КОНКУРСЕ НА СТАЖИРОВКУ НА ОФИЦИАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ,,pl,Персональная анкета,,pl

Continue reading Извещением о проведении конкурса в учебных В положении чиновников – PO IV WOS 1111.6.2020