All posts by Paweł Suchodolski

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – 3009-4.1111.6.2021

Slupsk, of 16 December 2021 r.

3009-4.1111.6.2021

List candidates admitted to the second stage of the competition,,pl,for an internship for an official position,,pl,this is the selection of initial applications for the internship competition for the official position in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Domaros Aleksandra,,eo,Głuszyk Natalia,,pl,Grabert Anna,,en,Jacewicz Agnieszka,,pl,Cage Małgorzata,,pl,Kluz Joanna,,en,Łangowska Sylwia,,pl,Markuszewski Adrian,,en,Agata meal,,pl,smart Lucyna,,la,Siedlecka Paulina,,pl,Stępień Rafał,,pl,Szewczyk Andżelika,,pl,Sznajder Marzena,,pl,Swiatek-Brzezińska Anna,,pl,Tempska Ewa,,pl,Twardowska Justyna,,pl for the position,,pl,plenipotentiary,,pl,ds,,en,protection of classified information,,pl,this is the selection of preliminary applications for the competition for the position of the plenipotentiary for,,pl,Only one person joined this competition,,pl,Jakubowski Wojciech,,pl,who, within the deadline set, submitted a set of documentation required for recruitment purposes and meets the formal requirements related to this job position,,pl,In connection with the above, the Competition Commission resolved,,pl,qualified for the second stage of this competition,,pl księgowego the Prosecutor's Office in Slupsk

Po przeprowadzeniu w dniu 16 grudnia 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu: Continue reading Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – 3009-4.1111.6.2021

Komunikat Rzecznika Prasowego – 3009-4.0610.3.2021

Slupsk, of 04 November 2021 r.

3009-4.0610.3.2021

Communication No. 25/2021

(dotyczy nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów poprodukcyjnych w Czarnej Dąbrówce)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia p-ko Remigiuszowi M. (years 47) w związku z popełnieniem przestępstwa polegającego na nielegalnym składowania odpadów poprodukcyjnych stanowiących zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego. Continue reading Komunikat Rzecznika Prasowego – 3009-4.0610.3.2021

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.9.2021

Slupsk, of 20 October 2021 r.

PO IV WOS 1111.9.2021

Information about the results of the competition on,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, third stage of the competition for the position of the plenipotentiary for,,pl,he joined the third stage of the competition,,pl,which the Commission admitted during this stage of the competition,,pl,In total, during the entire competition Jakubowski Wojciech obtained,,pl,The Competition Commission selected Jakubowski Wojciech for employment at this position,,pl,Information on the results of the competition for the position of the plenipotentiary for,,pl stanowisko analityka kryminalnego the Prosecutor's Office in Slupsk

Po przeprowadzeniu w dniu 19 października 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do tego etapu konkursu przystąpiło 3 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów z tego etapu konkursu:

Continue reading Informacja o wynikach konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.9.2021