Category Archives: Information

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – 3009-4.1111.1.2022

Slupsk, of 19 January 2022 r.

3009-4.1111.1.2022

Announcement

o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

District Prosecutor's Office in Slupsk, pursuant to Article. 180 § 1 in 2 Act of 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2021.66.t.j.) and § 2 Regulation of the Minister of Justice of 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838) ogłasza konkurs na wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej in Slupsk.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora:

District Prosecutor's Office in Slupsk – 1

District Prosecutor's Office in Słupsku – 1 Continue reading Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – 3009-4.1111.1.2022

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – 3009-4.1111.6.2021

Slupsk, of 30 grudnia 2021r.

3009-4.1111.6.2021

Information

about the results of the competition on,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, third stage of the competition for the position of the plenipotentiary for,,pl,he joined the third stage of the competition,,pl,which the Commission admitted during this stage of the competition,,pl,In total, during the entire competition Jakubowski Wojciech obtained,,pl,The Competition Commission selected Jakubowski Wojciech for employment at this position,,pl,Information on the results of the competition for the position of the plenipotentiary for,,pl stanowisko księgowego the Prosecutor's Office in Slupsk

Po przeprowadzeniu w dniu 30 grudnia 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu niniejszego konkursu: Continue reading Informacja o wynikach konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – 3009-4.1111.6.2021

Zawiadomienie o zawieszeniu Postępowania 3009-4.Ds.2.2021

Slupsk, of 30 December 2021 r.

3009-4.Ds.2.2021

Sekretariat Prokuratury zawiadamia, iż w sprawie Prokuratury Okręgowej w Słupsku o sygnaturze 3009-4.Ds.2.2021 prowadzonej p-ko Małgorzacie C. i innym podejrzanym o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kk z dniem 29 December 2021 r. została podjęta decyzja o zawieszeniu postępowania z uwagi na ciężką chorobę jednego z podejrzanych, co uniemożliwia dalsze prowadzenie dochodzenia.

Niniejsza sprawa dotyczy szeregu wyłudzeń, za pośrednictwem serwisu Allegro środków finansowych tytułem zapłaty za fikcyjną sprzedaż rękawiczek jednorazowych.

Dochodzenie zostanie podjęte do dalszego prowadzenia z chwilą ustania wyżej wymienionej przeszkody, która obecnie uniemożliwia prowadzenie postępowania.

Pouczenie:

Na postanowienie stronom postępowania służy zażalenie do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. W przypadku powiadomienia pokrzywdzonych o treści postanowienia poprzez jego ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie internetowej sądu albo prokuratury postanowienie takie należy doręczyć pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.

Zawiadomienie 3009-4 Ds 2.2021 – PDF document