Category Archives: Kleinanzeigen

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – 3009-4.1111.1.2022

Slupsk, von 19 Januar 2022 r.

3009-4.1111.1.2022

ERKLÄRUNG

o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk, gemäß Artikel. 180 § 1 in 2 Akte über den 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2021.66.t.j.) und § 2 Verordnung des Ministers der Justiz 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838) ogłasza konkurs na wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej in Slupsk.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora:

Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk – 1

Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk – 1 Continue reading Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – 3009-4.1111.1.2022

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – 3009-4.1111.6.2021

Slupsk, von 30 grudnia 2021r.

3009-4.1111.6.2021

Information

über die Ergebnisse des Wettbewerbs auf,,pl,am Sitz der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk, dritte Phase des Wettbewerbs um die Position des Bevollmächtigten für,,pl,Er trat der dritten Stufe des Wettbewerbs bei,,pl,was die Kommission in dieser Phase des Wettbewerbs zugegeben hat,,pl,Insgesamt erhielt Jakubowski während des gesamten Wettbewerbs Wojciech,,pl,Die Wettbewerbskommission hat Jakubowski Wojciech für diese Position ausgewählt,,pl,Informationen zu den Ergebnissen des Auswahlverfahrens für die Position des Bevollmächtigten für,,pl,über die Ergebnisse des Wettbewerbs auf,,pl stanowisko księgowego die Staatsanwaltschaft in Slupsk

Po przeprowadzeniu w dniu 30 grudnia 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu niniejszego konkursu: Continue reading Informacja o wynikach konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – 3009-4.1111.6.2021

Zawiadomienie o zawieszeniu Postępowania 3009-4.Ds.2.2021

Slupsk, von 30 Dezember 2021 r.

3009-4.Ds.2.2021

Sekretariat Prokuratury zawiadamia, iż w sprawie Prokuratury Okręgowej w Słupsku o sygnaturze 3009-4.Ds.2.2021 prowadzonej p-ko Małgorzacie C. i innym podejrzanym o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kk z dniem 29 Dezember 2021 r. została podjęta decyzja o zawieszeniu postępowania z uwagi na ciężką chorobę jednego z podejrzanych, co uniemożliwia dalsze prowadzenie dochodzenia.

Niniejsza sprawa dotyczy szeregu wyłudzeń, za pośrednictwem serwisu Allegro środków finansowych tytułem zapłaty za fikcyjną sprzedaż rękawiczek jednorazowych.

Dochodzenie zostanie podjęte do dalszego prowadzenia z chwilą ustania wyżej wymienionej przeszkody, która obecnie uniemożliwia prowadzenie postępowania.

Pouczenie:

Na postanowienie stronom postępowania służy zażalenie do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. W przypadku powiadomienia pokrzywdzonych o treści postanowienia poprzez jego ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie internetowej sądu albo prokuratury postanowienie takie należy doręczyć pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.

Zawiadomienie 3009-4 Ds 2.2021 – PDF-Dokument