Category Archives: Druki do pobrania

Druki do pobrania

Specimen documents for candidates for clerical position,,pl,which should be submitted by candidates for the office of official and other servants,,pl,Specimen documents for candidates for the post of prosecutor or assessor,,pl,Personnel Survey,,pl,Information clause,,pl,recruitment for the position,,pl,Declaration on familiarizing with the information clause,,pl,Candidate statements,,pl

Wzory dokumentów do pobrania, które powinny być złożone przez kandydatów na stanowisko urzędnika i innych pracowników:

 

-Sorry,,pl,current templates of documents in the study,,pl, aktualne wzory dokumentów w opracowaniu-

 

Uwaga! Szczegóły dotyczące rodzaju wymaganych dokumentów składanych na danym stanowisku należy szukać w treści ogłoszenia o naborze.

 


 

Wzory dokumentów dla kandydatów na stanowisko prokuratora lub asesora

Wzory dokumentów do pobrania, które powinny być złożone przez kandydatów na stanowisko prokuratora, asesora, asystenta prokuratora:

Uwaga! Szczegóły dotyczące rodzaju wymaganych dokumentów składanych na danym stanowisku należy szukać w treści ogłoszenia o naborze.

Information: Dokumenty PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.