Dane teleadresowe

Prokuratura Okręgowa w Słupsku
ul. Leszczyńskiego 10
76-200 Słupsk

Telefon 59 844 53 00
Fax:
59 844 54 18 lub 59 843 24 42
e-mail: sekretariat@slupsk.po.gov.pl
NIP: 839-19-00-076

 


Informuje się, że w postępowaniu karnym strony mogą składać wnioski i inne oświadczenia woli na piśmie albo ustnie do protokołu (art. 116 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks postępowania karnego – Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). W obecnym stanie prawnym pisma procesowe wnoszone pocztą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadany bieg.

Inspektor Ochrony Danych – Marek Owczarek

e-mail: iod@slupsk.po.gov.pl
tel. 59 844 53 96

Przesyłając wiadomość do Prokuratury Okręgowej w Słupsku na adres   e-mail powinieneś wiedzieć, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Słupsku z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.
  • Inspektorem ochrony danych jest Marek Owczarek

e-mail: iod@slupsk.po.gov.pl,   tel. 59 844 53 96

  • Podstawą prawną do przetwarzania korespondencji przesyłanych drogą elektroniczną jest w szczególności §7 , §10, §13 oraz pozostałe ogólne zasady Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS z dnia 3 marca 2016 r. poz.83);
  • W procesie przetwarzania Państwa danych mogą uczestniczyć podmioty przetwarzające, które zapewniają odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, firmy zapewniające niszczenie materiałów, biura obsługi prawnej itp.;
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane wersji elektronicznej przez okres do 1 roku, zgodnie przepisami archiwizacyjnymi, tj. przez okres 1 roku od dnia zakończenia archiwizacji skrzynki odbiorczej wiadomości e-mail;
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane w wersji wydruku papierowego przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie przepisami archiwizacyjnymi;
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania;
  • Danych zawartych w korespondencji nie ma możliwości usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania czy przeniesienia danych na żądanie. Nie ma również możliwości wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • Korespondencja przesłana do prokuratury nie podlega przekazaniu ani udostępnieniu, za wyjątkiem potrzeb prowadzonych postępowań karnych, administracyjnych i cywilnych oraz uprawnionych organów na podstawie odrębnych przepisów prawa na ich uzasadnione żądanie. Dostęp do danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy.
Serwis Prokuratury Okręgowej w Słupsku używa plików cookies. W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ustawić prawa dostępu i przechowywania tych plików. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki dobrowolnie akceptujesz zapisywanie plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI