Informacje

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach na rok 2019dokument PDF

Rejestr placówek jednostek specjalistycznego poradnictwa na rok 2019dokument PDF

Baza kontaktowa – specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na rok 2019dokument PDF

Programy korekcyjno-edukacyjne dla stosujacych przemoc w rodzinie realizowane w województwie pomorskim na rok 2019dokument PDF

Podmioty systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie/powiecie na rok 2019dokument PDF

 


Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie na rok 2016r. – dokument PDF

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie na rok 2014 r. – dokument MS Excel


Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w województwie pomorskim – dokument MS Excel


REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM – dokument MS Excel

 


REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM – dokument MS Excel


Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 – dokument PDF


Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa(aktualizacja na dzień 1.12.2014 roku) –   dokument MS Excel


Poniżej zamieszczono odnośnik do strony internetowej  ministerstwa sprawiedliwości na której znajduje się wykaz  podmiotów i organizacji świadczących świadczących pomoc na rzecz ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin.

Odnośnik do strony -pomoc ofiarom przestępstw i członkom ich rodzin – lista podmiotów i organizacji


Logo OVUM

Stowarzyszeniu OVUM w bieżącym roku powierzono na terenie województwa pomorskiego realizację zadania publicznego w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, a także osobom im najbliższym. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w

Gdyni przy ul. Traugutta 2.

Wszystkie istotne informacje są dostępne na stronie internetowej Ośrodka prowadzonej pod adresem http://ovum.org.pl/osrodek-pomocy-pokrzywdzonym-przestepstwem.


 

Broszury informacyjne

efsms

Elektroniczne wersje:

Obywatel w postępowaniu karnym,

Obywatel w postępowaniu cywilnym,

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Broszury zostały wydane w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, „Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze”, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serwis Prokuratury Okręgowej w Słupsku używa plików cookies. W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ustawić prawa dostępu i przechowywania tych plików. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki dobrowolnie akceptujesz zapisywanie plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI