Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

„Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku oraz Prokuraturach Rejonowych okręgu słupskiego” – wchodzi w życie z dniem 8 Februar 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2021 Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

PLIKI DO POBRANIA:

Załączniki do Regulaminu ZFŚS:


Anlage Nr. 1 – Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej – PDF-Dokument

Anlage Nr. 2 – Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe – PDF-Dokument

Anlage Nr. 3 – Ein Musterkreditvertrag für Wohnzwecke,,pl,Ein Antrag auf Kofinanzierung für den Rest, der für sich allein organisiert wird,,pl,Antrag auf Kofinanzierung für den Rest von Kindern und Jugendlichen,,pl,Antrag auf Kofinanzierung für kulturell-pädagogische und Sport-Freizeitaktivitäten,,pl,Antrag auf das Weihnachtspaket für Kinder und Jugendliche,,pl,Antrag auf finanzielle Urlaubszahlung,,pl,Antrag für den Zuschuss,,pl,Gesellschaft Sozialleistungsfonds,,pl – PDF-Dokument

Anlage Nr. 4 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie – „wczasy pod gruszą” – PDF-Dokument

Anlage Nr. 5 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży – PDF-Dokument

Anlage Nr. 6 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej – PDF-Dokument

Anlage Nr. 7 – Wniosek o karty podarunkowe dla dzieci – PDF-Dokument

Anlage Nr. 8 – Wniosek o przyznanie finansowego świadczenia świątecznego – PDF-Dokument

Anlage Nr. 9 – Wniosek o przyznanie zapomogi – PDF-Dokument

Anlage Nr. 10 – Die Bedingungen des Sozialausschusses – PDF-Dokument

Anlage Nr. 11 – Katalog świadczeń 2021