Informacja dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową dotycząca rozwiązań architektoniczno – budowlanych w budynkach prokuratur okręgu słupskiego

Informacja dla osób niepełnosprawnych


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za rok 2020:

PO Słupsk

PR Bytów

PR Chojnice

PR Człuchów

PR Lębork

PR Miastko

PR Słupsk


Региональная прокуратура в Слупске

Здание прокуратуры имеет рампу, которая позволяет людям с ограниченными возможностями достигать первого этажа и лифта, который обеспечивает доступ ко всем этажам,,pl,Кроме того, на первом этаже здания есть туалет для людей с ограниченными возможностями,,pl,При необходимости сотрудник службы безопасности предоставит информацию и уведомит соответствующего сотрудника прокуратуры,,pl,кто будет оказывать поддержку,,pl,единицы,,pl,Свяжитесь с нами по телефону,,pl,365,,en,Здание было адаптировано, как и в районной прокуратуре в Слупске. Свяжитесь с нами по телефону,,pl,328,,en. Ponadto na pierwszym piętrze budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. W razie konieczności pracownik ochrony udzieli informacji i powiadomi odpowiedniego pracownika prokuratury, który udzieli wsparcia na terenie tut. jednostki. Kontakt pod nr tel. 59 84 45 365.

Районной прокуратуры в Слупске

Budynek przystosowany jak w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku. Kontakt pod nr tel.
59 84 45 328. Назначенное лицо будет оказывать поддержку,,pl,Прокуратура района имеет свой зарегистрированный офис в здании районного суда в Лемборке,,pl,Тевтонский замок с XIV,,pl,который не имеет средств для инвалидов,,pl,Сотрудник прокуратуры доступен по телефону,,pl, 862,,en,или 59 862,,pl,предоставлять информацию и поддержку,,pl,Районная прокуратура, базирующаяся в здании районного суда в Члухуве,,pl,он имеет лифт от автостоянки,,pl,которые можно найти на всех этажах здания,,pl.

Районной прокуратуры в Lebork

Prokuratura Rejonowa posiadająca siedzibę w budynku Sądu Rejonowego w Lęborku (Zamek Krzyżacki z XIV), który nie posiada żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Pracownik prokuratury dostępny pod numerem tel. 59 862 22 73 или 59 862 25 40 udzieli informacji oraz wsparcia.

Районного прокурора в Czluchow

Prokuratura Rejonowa z siedzibą w budynku Sądu Rejonowego w Człuchowie, posiada windę z poziomu parkingu, którą można dotrzeć na wszystkie piętra budynku. При необходимости назначенное лицо предоставит информацию и поддержку по телефону,,pl,834,,en,Районная прокуратура, расположенная в здании районного суда в Хойнице, частично приспособленная для инвалидов,,pl,В целях облегчения доступа и мобильности людей с ограниченными возможностями в здании имеется платформа после всплытия для людей с ограниченными возможностями,,pl,вход с автостоянки после предварительного контакта по телефону,,pl,395,,en,назначенное лицо предоставит информацию и поддержку,,pl. 59 834 24 22.

Районный прокурор в Хойнице

Prokuratura Rejonowa z siedzibą w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach który jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W celu ułatwienia dostępu i poruszania się osób niepełnosprawnych w budynku znajduje się platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych. (wjazd od strony parkingu po uprzednim kontakcie pod numerem tel. 52 395 28 78 wyznaczona osoba udzieli informacji i wsparcia). На первом этаже есть туалет, приспособленный для нужд инвалидов,,pl,Однако здание не адаптировано с архитектурной стороны для инвалидов с нарушениями зрения,,pl,Здание имеет рампу от уровня парковки на первом этаже до офиса доставки,,pl. Budynek nie jest przystosowany natomiast od strony architektonicznej dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.

Районной прокуратуры в Bytów

Здание имеет рампу от уровня парковки на первом этаже до офиса доставки,,pl,При необходимости после контакта по телефону,,pl,822,,en,Районная прокуратура, базирующаяся в здании муниципального управления «Мястко» с подъездной дорогой от уровня автостоянки до первого этажа офиса,,pl,При необходимости назначенное лицо предоставит информацию и поддержку по номеру 59 857,,pl,Информация для людей с ограниченными возможностями,,pl,Информация для людей с ограниченными возможностями в отношении архитектурных решений,,pl,строительные работы в зданиях Слупской прокуратуры,,pl. W razie potrzeby po kontakcie pod numerem tel. 59 822 27 31 wyznaczona osoba udzieli informacji i wsparcia.

Районный прокурор в Мястко

Prokuratura Rejonowa z siedzibą w budynku Urzędu Miejskiego Miastko posiadająca podjazd z poziomu parkingu na parter Urzędu. W razie konieczności wyznaczona osoba udzieli informacji oraz wsparcia pod numerem 59 857 25 27.