INFORMACJA o wynikach I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2018

AKTUALIZACJA

Słupsk, 17 kwietnia 2018r.

PO IV WOS 1111.3.2018

INFORMACJA

o wynikach I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Na podstawie § 7 ust.l pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. 2016.1838) informuję, iż do drugiego etapu konkursu zostali zakwalifikowani:

  1. Tomasz Pieślak,
  2. Michał Czech,
  3. Karolina Drążkiewicz,
  4. Cezary Skowroński,
  5. Anna Gronowska,
  6. Barbara Krupa-Włodarczyk

Jednocześnie przypominam, iż III etap konkursu odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku (sala konferencyjna na parterze) w dniu 26 kwietnia 2018r.  godz. 10.00.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Jacek Korycki

prokurator prokuratury okręgowej

INFORMACJA o wynikach I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2018 – dokument PDF


Słupsk, 19 kwietnia 2018r.

SPROSTOWANIE

Informujemy, iż w powyższej treści komunikatu doszło do omyłki pisarskiej. W dniu  26 kwietnia 2018r.  o godz. 10.00 odbędzie się II etap konkursu  a nie jak błędnie podano III etap.

Naczelnik

Wydziału IV Organizacyjnego

Beata Buchwald

Prokurator Prokuratury Okręgowej