INFORMACJA o wynikach I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2018

UPDATE,,pl,UPDATE,,pl

Slupsk, 17 kwietnia 2018r.

PO IV WOS 1111.3.2018

INFORMACJA

o wynikach I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Na podstawie § 7 ust.l pkt 2 in 3 Verordnung des Ministers der Justiz 22 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. 2016.1838) informuję, iż do drugiego etapu konkursu zostali zakwalifikowani:

  1. Tomasz Pieślak,
  2. Michał Czech,
  3. Karolina Drążkiewicz,
  4. Cezary Skowroński,
  5. Anna Gronowska,
  6. Barbara Krupa-Włodarczyk

Jednocześnie przypominam, iż III etap konkursu odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku (Konferenzraum im Erdgeschoss,,pl,April 2018 h,,pl,Bezirksstaatsanwalt,,pl,INFORMATION über die Ergebnisse der ersten Phase des Wettbewerbs um die Position des stellvertretenden Staatsanwalts in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl) auf 26 kwietnia 2018r. h. 10.00.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Jacek Korycki

prokurator prokuratury okręgowej

INFORMACJA o wynikach I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2018 – PDF-Dokument


Slupsk, 19 kwietnia 2018r.

KORREKTUR,,pl,dass im obigen Inhalt der Nachricht ein Tippfehler vorlag,,pl,April 2018 an,,pl,wird stattfinden,,pl,Wettbewerb, nicht wie die dritte Stufe irrtümlich gegeben wurde,,pl,KORREKTUR,,pl,dass im obigen Inhalt der Nachricht ein Tippfehler vorlag,,pl,April 2018 an,,pl,wird stattfinden,,pl,Wettbewerb, nicht wie die dritte Stufe irrtümlich gegeben wurde,,pl

Bitte seien geraten, iż w powyższej treści komunikatu doszło do omyłki pisarskiej. Auf 26 kwietnia 2018r. bei. 10.00 odbędzie się II etap konkursu a nie jak błędnie podano III etap.

Naczelnik

Wydziału IV Organizacyjnego

Beata Buchwald

Prokurator Prokuratury Okręgowej