INFORMATION on the results of the first stage of the competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,pl – PO IV WOS 1111.3.2018

UPDATE,pl

Slupsk, 17 kwietnia 2018r.

PO IV WOS 1111.3.2018

INFORMACJA

on the results of the first stage of the competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Based §,,pl,ust.l pt,,da,I inform,,pl,that they were qualified for the second stage of the competition,,pl,Tomasz Pieślak,,pl,Michał Czech,,pl,Karolina Drążkiewicz,,pl,Cezary Skowroński,,pl,Anna Gronowska,,pl,Barbara Krupa-Włodarczyk,,pl,At the same time, I remind you,,pl,that the third stage of the competition will take place at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,conference room on the ground floor,,pl,April 2018 h,,pl,district prosecutor,,pl

Na podstawie § 7 ust.l pkt 2 in 3 Regulation of the Minister of Justice of 22 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. 2016.1838) informuję, iż do drugiego etapu konkursu zostali zakwalifikowani:

  1. Tomasz Pieślak,
  2. Michał Czech,
  3. Karolina Drążkiewicz,
  4. Cezary Skowroński,
  5. Anna Gronowska,
  6. Barbara Krupa-Włodarczyk

Jednocześnie przypominam, iż III etap konkursu odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku (sala konferencyjna na parterze) on 26 kwietnia 2018r. h. 10.00.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Jacek Korycki

prokurator prokuratury okręgowej

INFORMATION on the results of the first stage of the competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,pl – PO IV WOS 1111.3.2018 – PDF document


Slupsk, 19 kwietnia 2018r.

RECTIFICATION,,pl,that in the above content of the message there was a typographical error,,pl,April 2018 at,,pl,will be held,,pl,competition, not how the third stage was mistakenly given,,pl

Please be advised, iż w powyższej treści komunikatu doszło do omyłki pisarskiej. On 26 kwietnia 2018r. at. 10.00 odbędzie się II etap konkursu a nie jak błędnie podano III etap.

Naczelnik

Wydziału IV Organizacyjnego

Beata Buchwald

Prokurator Prokuratury Okręgowej