INFORMACJA o wynikach I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2018

ОБНОВЛЕНИЕ,,pl,ОБНОВЛЕНИЕ,,pl,ОБНОВЛЕНИЕ,,pl

Слупск, 17 kwietnia 2018r.

PO IV WOS 1111.3.2018

INFORMACJA

o wynikach I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Na podstawie § 7 ust.l pkt 2 в 3 Распоряжение министра юстиции 22 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. 2016.1838) informuję, iż do drugiego etapu konkursu zostali zakwalifikowani:

  1. Tomasz Pieślak,
  2. Michał Czech,
  3. Karolina Drążkiewicz,
  4. Cezary Skowroński,
  5. Anna Gronowska,
  6. Barbara Krupa-Włodarczyk

Jednocześnie przypominam, что третий этап конкурса состоится в штаб-квартире районной прокуратуры в Слупске,,pl,конференц-зал на первом этаже,,pl,Апрель 2018 года час,,pl,районный прокурор,,pl,ИНФОРМАЦИЯ о результатах первого этапа конкурса на должность помощника прокурора районной прокуратуры в Слупске,,pl (конференц-зал на первом этаже,,pl,Апрель 2018 года час,,pl,районный прокурор,,pl,ИНФОРМАЦИЯ о результатах первого этапа конкурса на должность помощника прокурора районной прокуратуры в Слупске,,pl,о результатах первого этапа конкурса на должность помощника прокурора районной прокуратуры в Слупске,,pl,Основываясь на §,,pl,ust.l pt,,da,сообщаю,,pl,что они были квалифицированы для второго этапа конкурса,,pl,Томаш Пьешлак,,pl,Michał Чехия,,pl,Каролина Драмкевич,,pl,Сезарий Скоуровски,,pl,Анна Гроновская,,pl,Барбара Крупа-Влодарчик,,pl,В то же время, я напоминаю вам,,pl) на 26 kwietnia 2018r. час. 10.00.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Яцек Korycki

prokurator prokuratury okręgowej

INFORMACJA o wynikach I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2018 – PDF документ


Слупск, 19 kwietnia 2018r.

КОРРЕКЦИЯ,,pl,что в вышеуказанном содержании сообщения была типографская ошибка,,pl,Апрель 2018 года вечера,,pl,будет проходить,,pl,конкуренция, а не то, как ошибочно дан третий этап,,pl,КОРРЕКЦИЯ,,pl,что в вышеуказанном содержании сообщения была типографская ошибка,,pl,Апрель 2018 года вечера,,pl,будет проходить,,pl,конкуренция, а не то, как ошибочно дан третий этап,,pl,КОРРЕКЦИЯ,,pl,что в вышеуказанном содержании сообщения была типографская ошибка,,pl,Апрель 2018 года вечера,,pl,будет проходить,,pl,конкуренция, а не то, как ошибочно дан третий этап,,pl

Имейте в виду,, iż w powyższej treści komunikatu doszło do omyłki pisarskiej. На 26 kwietnia 2018r. в. 10.00 odbędzie się II Etap konkursu a nie jak błędnie podano III etap.

Naczelnik

Wydziału IV Organizacyjnego

Беата Бухвальд

Prokurator Prokuratury Okręgowej