Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2019

Slupsk, von 8 Dürfen 2019 r.

PO IV WOS 1111.2.2019

 

Information

o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku po III etapie konkursu

Po przeprowadzeniu w dniu 07 Dürfen 2019 r. in der Zentrale der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk, dritte Phase des Wettbewerbs um die Stelle des stellvertretenden Staatsanwalts in der Bezirksanwaltschaft in Słupsk,,pl,dass er an der dritten Stufe dieses Wettbewerbs teilgenommen hat,,pl,Einzelne Kandidaten erhielten die folgende Gesamtpunktzahl, die während der zweiten und dritten Stufe des Wettbewerbs gesammelt wurde,,pl,Gleichzeitig wählte die Wettbewerbskommission Reservepersonen für die oben genannte Arbeitsstelle aus,,pl,Stanisławka Izabela und Warfołomiejew Monika,,pl, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III etapu tego konkursu przystąpiło 3 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu konkursu:

  1. Stanisławka Izabela 36 Punkt + 8 pkt = 44 Punkt
  2. Szymczak-Budnik Aleksandra 41 Punkt + 9 pkt = 50 Punkt
  3. Warfołomiejew Monika 33 Punkt + 9 pkt = 42 Punkt

Angesichts der oben, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Szymczak-Budnik Aleksandra

Jednocześnie Komisja Konkursowa wyłoniła osoby rezerwowe na w/w stanowisko pracy, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Stanisławka Izabela i Warfołomiejew Monika

 

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jedoch nicht länger als 12 Monaten nach dem letzten Wettkampf.

Informuję także, iż kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

District Attorney

Catherine weise