Informacja o wynikach konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Slupsk, von 23 czerwca 2020r.

PO IV WOS 1111.2.2020

Information

zu den Ergebnissen des Wettbewerbs auf S.,,pl,OSITION,,pl,in der Zentrale der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk, Phase III des Wettbewerbs um die Position des Oberinspektors,,pl,Zwei Kandidaten nahmen an dieser Phase des Wettbewerbs teil,,pl,Kisielowski Piotr und Pliszka Michał,,pl,Einzelne Kandidaten erhielten die folgende Gesamtzahl an Punkten, die während des gesamten Wettbewerbs gesammelt wurden,,pl,Stage II Wettbewerb,,rw,- Stage II Wettbewerb,,rw,Informationen zu den Ergebnissen des Wettbewerbs um die Position des Senior Inspector für,,pl,zu den Ergebnissen des Wettbewerbs auf S.,,pl,OSITION,,pltanowisko starszego inspektora ds. Verteidigung,,pl,Verteidigung in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl,Herr Peter Knut,,pl,Andrzej Mikolajczyk,,pl,Verteidigung in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl,Verteidigung,,pl,Verteidigung in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl,Herr Peter Knut,,pl,Andrzej Mikolajczyk,,pl,Verteidigung in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl die Staatsanwaltschaft in Slupsk

 

Po przeprowadzeniu w dniu 23 czerwca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, jung do niniejszego etapu konkursu przystąpiło dwóch kandydatów, to jest: Kisielowski Piotr i Pliszka Michał, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas całego konkursu:

  1. Kisielowski Piotr -- II etap konkursu: 9,2 pkt.; III etap konkursu: 10 pkt.; łącznie: 19,2 pkt.,
  2. Pliszka Michał – II etap konkursu: 7,2 pkt.; III etap konkursu: 7 pkt.; łącznie: 14,2 Punkt.

Mając na uwadze powyższe informuję, iż kandydatem zakwalifikowanym do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy została osoba, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest:

Kisielowski Piotr.

Zur gleichen Zeit zu informieren, iż na podstawie art. 3Absatz b. 5 Akte über den 18 Dezember 1998. auf die Mitarbeiter von Gerichten und Staatsanwaltschaften (Dz.U.2015.1241 j.t.) Weko kam aus einer Reserveliste der Kandidaten für die / am Arbeitsplatz,,pl,was er war ein Mensch,,pl,die erhalten die zweithöchste Gesamtzahl der Punkte während des Wettbewerbs,,pl,Die Reserveliste der Kandidaten ergibt, ist das Ereignis des Auftretens von Beschäftigungsmöglichkeiten für mehr Menschen,,pl,Kandidat Rücktritt,,pl,oder im Falle der Beendigung der Tätigkeit eines Gefangenen klerikalen Praktikum, bevor Sie dieses Praktikums,,pl,die Reserveliste des Kandidaten gilt für den nächsten Wettbewerb,,pl,dass nach §,,pl, na której znalazła się osoba, która uzyskała kolejną największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest: Pliszka Michał.

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jedoch nicht länger als 12 Monaten nach dem letzten Wettkampf.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Verordnung des Ministers der Justiz 17 Januar 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołu z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny. Prawo wglądu do powyższego protokołu można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

District Attorney

Chris Mlynarczyk