Informacja o wynikach konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Slupsk, of 23 czerwca 2020r.

PO IV WOS 1111.2.2020

Information

on the results of the competition on p,,pl,OSITION,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, stage III of the competition for the position of senior inspector,,pl,two candidates joined this stage of the competition,,pl,Kisielowski Piotr and Pliszka Michał,,pl,while individual candidates obtained the following total number of points accumulated during the entire competition,,pl,Stage II contest,,rw,- Stage II contest,,rw,Information on the results of the competition for the position of Senior Inspector for,,pltanowisko senior inspector,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, stage I of the competition for the position of senior inspector,,pl,that they qualified for the second stage of this competition,,pl,Piotr Kisielowski,,pl,Mariusz Michalski,,pl,Wagtail Michał,,pl,so candidates,,pl,who within the deadline set have submitted a complete set of documentation required for recruitment purposes and meet the formal requirements of this job,,pl,The second stage of the competition consists in checking the candidates' knowledge of defense matters,,pl. defense,,pl,defense in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,Mr. Peter Knut,,pl,Andrzej Mikolajczyk,,pl,defense in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl the Prosecutor's Office in Slupsk

 

Po przeprowadzeniu w dniu 23 czerwca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, young do niniejszego etapu konkursu przystąpiło dwóch kandydatów, to jest: Kisielowski Piotr i Pliszka Michał, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas całego konkursu:

  1. Kisielowski Piotr II etap konkursu: 9,2 pkt.; III etap konkursu: 10 pkt.; łącznie: 19,2 pkt.,
  2. Pliszka Michał – II etap konkursu: 7,2 pkt.; III etap konkursu: 7 pkt.; łącznie: 14,2 point.

Mając na uwadze powyższe informuję, that the candidate selected for employment in this workplace is a person,,pl,having the greatest total number of points during the competition,,pl,it is,,pl,that under Article,,pl,Dz.U.2015.1241 j.t.,,en,Competition Commission emerged from a reserve list of candidates for the / in the workplace,,pl,which he was a person,,pl,which obtained the second highest total number of points during the competition,,pl,The reserve list of candidates emerges is the event of the occurrence of employment opportunities for more people,,pl,candidate's resignation,,pl, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest:

Kisielowski Piotr.

At the same time to inform, iż na podstawie art. 3paragraph b. 5 Act of 18 December 1998. on employees of courts and prosecution (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazła się osoba, która uzyskała kolejną największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest: Pliszka Michał.

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, or in the event of termination of employment of a prisoner clerical internship before completing this internship,,pl,the reserve list of candidates is valid for the next competition,,pl,that pursuant to §,,pl,candidate for the / in the workplace is entitled to inspect the minutes of the contest conducted in the part concerning its results and evaluation,,pl,Right of access to the above Protocol can be achieved at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Street,,pl,in the study No,,pl,located on the third floor,,pl, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, but no longer than 12 months of the last contest.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Regulation of the Minister of Justice of 17 January 2008. on detailed procedure and manner of conducting competitions for clerical internship in court and the prosecutor's office,,pl,Dz.U.2014.400 j.t.,,en,carrying out the second stage of the competition for an internship for the position of clerical shall assess each candidate expressed in point scale ranging from,,pl,and then determine the list of candidates qualified for the third stage of the competition,,pl,if possible,,pl,the proportions of the three candidates for one job,,pl,Competition Commission adopted,,pl,that the third stage of this competition,,pl (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołu z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny. Prawo wglądu do powyższego protokołu można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

District Attorney

Chris Mlynarczyk