Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. BHP w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.9.2017

 Słupsk, dnia 29 stycznia 2018r.

 PO IV WOS 1111.9.2017

Informacja
o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. BHP  

w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 26 stycznia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. BHP  w Prokuraturze Okręgowej  w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III  etapu tego konkursu przystąpiło 3 kandydatów:

  1. Andrzej Mikołajczyk
  2. Dariusz Słomiński,
  3. Leszek Socha.

Mając na uwadze wyniki II etapu konkursu oraz  wyniki rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła :

Pana Dariusza Słomińskiego.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazła się osoba, która uzyskała kolejny najlepszy wynik konkursu:

Pan Andrzej Mikołajczyk

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry