Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. BHP w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.9.2017

Slupsk, von 29 Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl,Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl.

PO IV WOS 1111.9.2017

Information
o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. BHP

die Staatsanwaltschaft in Slupsk

 

Po przeprowadzeniu w dniu 26 Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl,Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl. am Sitz des Büros der regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk dritter Stufe des Wettbewerbs für ein Praktikum für die Position der klerikalen - Inspektor,,pl,Gesundheit und Sicherheit in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk,,pl,dass die dritte Stufe des Wettbewerbs beigetreten,,pl,Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der zweiten Phase des Wettbewerbs und die Ergebnisse der Interviews mit den Kandidaten Weko auf diesem Arbeitsplatz zu arbeiten entstanden,,pl,Herr Dariusz Słomińskiego,,pl,die erhielt die höchste Punktzahl des Wettbewerbs wieder,,pl,Andrzej Mikolajczyk,,pl. BHP w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III etapu tego konkursu przystąpiło 3 kandydatów:

  1. Andrzej Mikołajczyk
  2. Dariusz Słomiński,
  3. Leszek Socha.

Mając na uwadze wyniki II etapu konkursu oraz wyniki rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła :

Pana Dariusza Słomińskiego.

Zur gleichen Zeit zu informieren, iż na podstawie art. 3Absatz b. 5 Akte über den 18 Dezember 1998. auf die Mitarbeiter von Gerichten und Staatsanwaltschaften (Dz.U.2015.1241 j.t.) Weko kam aus einer Reserveliste der Kandidaten für die / am Arbeitsplatz,,pl,was er war ein Mensch,,pl,die erhalten die zweithöchste Gesamtzahl der Punkte während des Wettbewerbs,,pl,Die Reserveliste der Kandidaten ergibt, ist das Ereignis des Auftretens von Beschäftigungsmöglichkeiten für mehr Menschen,,pl,Kandidat Rücktritt,,pl,oder im Falle der Beendigung der Tätigkeit eines Gefangenen klerikalen Praktikum, bevor Sie dieses Praktikums,,pl,die Reserveliste des Kandidaten gilt für den nächsten Wettbewerb,,pl,dass nach §,,pl, na której znalazła się osoba, która uzyskała kolejny najlepszy wynik konkursu:

Pan Andrzej Mikołajczyk

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jedoch nicht länger als 12 Monaten nach dem letzten Wettkampf.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Verordnung des Ministers der Justiz 17 Januar 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

District Attorney

Catherine weise