Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.10.2017

Slupsk, of 30 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl.

PO IV WOS 1111.10.2017

Information
the results of the competition for the position of clerical training - inspector,,pl,BHP  ,,en,at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk third stage of the competition for an internship for the position of clerical - inspector,,pl,Health and safety in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,that the third stage of the competition acceded,,pl,Taking into account the results of the second stage of the competition and the results of interviews with candidates Competition Commission to work on this workstation emerged,,pl,Mr. Dariusz Słomińskiego,,pl,which received the highest score of the competition again,,pl. defense,,pl,defense in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,Mr. Peter Knut,,pl,Andrzej Mikolajczyk,,pl,defense in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl

the Prosecutor's Office in Slupsk

 

Po przeprowadzeniu w dniu 30 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III etapu tego konkursu przystąpiło 2 kandydatów:

 

  1. Andrzej Mikołajczyk
  2. Piotr Knut

 

Mając na uwadze wyniki II etapu konkursu oraz wyniki rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła :

 

Pana Piotra Knuta

 

At the same time to inform, iż na podstawie art. 3paragraph b. 5 Act of 18 December 1998. on employees of courts and prosecution (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazła się osoba, która uzyskała kolejny najlepszy wynik konkursu:

Andrzej Mikolajczyk,,pl,candidate for the / in the workplace have the right to inspect the minutes of the contest conducted in the part concerning its results and evaluation,,pl,The right to access such protocols can be accomplished in the seat Circuit prosecutor's office in Slupsk ul,,pl,Information on the results of the competition for the position of clerical training - inspector,,pl,Health and safety in the District Prosecutor's Office in Slupsk,,pl

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, or in the event of termination of employment of a prisoner clerical internship before completing this internship,,pl,the reserve list of candidates is valid for the next competition,,pl,that pursuant to §,,pl,candidate for the / in the workplace is entitled to inspect the minutes of the contest conducted in the part concerning its results and evaluation,,pl,Right of access to the above Protocol can be achieved at the headquarters of the Regional Prosecutor's Office in Slupsk Street,,pl,in the study No,,pl,located on the third floor,,pl, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, but no longer than 12 months of the last contest.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Regulation of the Minister of Justice of 17 January 2008. on detailed procedure and manner of conducting competitions for clerical internship in court and the prosecutor's office,,pl,Dz.U.2014.400 j.t.,,en,carrying out the second stage of the competition for an internship for the position of clerical shall assess each candidate expressed in point scale ranging from,,pl,and then determine the list of candidates qualified for the third stage of the competition,,pl,if possible,,pl,the proportions of the three candidates for one job,,pl,Competition Commission adopted,,pl,that the third stage of this competition,,pl (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

District Attorney

Catherine wise