Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1111.5.2018

Słupsk, dnia 18 października 2018r.

PO IV WOS 1111.5.2018

Informacja

o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach

 

Po przeprowadzeniu w dniu 18 października 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku trzeciego etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do trzeciego etapu tego konkursu przystąpiło 10 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas drugiego i trzeciego etapu konkursu:

 

  1. Ginter Patrycja                7 pkt. + 7 pkt.  = 14 pkt.
  2. Modrzejewska Agata        7 pkt. + 7 pkt.  = 14 pkt.
  3. Piesik Paulina                  9 pkt. + 8 pkt.  = 17 pkt.
  4. Pluto Prądzyński Piotr       8 pkt. + 8 pkt.  = 16 pkt.
  5. Rudnik Karolina                9 pkt. + 7 pkt.  = 16 pkt.
  6. Słomińska Natalia             9 pkt. + 8 pkt.  = 17 pkt.
  7. Szczepańska Nikoletta       9 pkt. + 10 pkt. = 19 pkt.
  8. Szultka Magdalena            8 pkt. + 10 pkt. = 18 pkt.
  9. Tyborska Katarzyna          8 pkt. + 8 pkt.   = 16 pkt.
  10. Walczak Michalina             8 pkt. + 10 pkt. = 18 pkt.

 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Szczepańską Nikolettę.

 

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

 

Szultka Magdalena   i   Walczak Michalina.

 

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy  przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry


Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – dokument PDF