Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie – 3009-4.1111.2.2021

Слупск, из 02 grudnia 2021r.

3009-4.1111.2.2021

Информация

по результатам конкурса стажировки на должность канцелярии в районной прокуратуре в Члухове,,pl,в штабе районной прокуратуры в Слупске, 3-й этап конкурса стажировок на должность канцелярии в районной прокуратуре в Члухуве,,pl,что он вошел в третий этап конкурса,,pl,в то время как отдельные кандидаты набрали следующее количество очков, набранных во время второго и третьего этапа этого конкурса,,pl,Ясинская Александра 7 10 = 17 баллов,,pl,Ковальчик Магдалена 8 8 = 16 баллов,,pl,Анна Козичка 7 10 = 17 баллов,,pl,Кепек Марта 8 9 = 17 баллов,,pl

Po przeprowadzeniu w dniu 02 grudnia 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III etapu konkursu przystąpiło 6 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów z tego etapu konkursu:

 1. Brudnicka Anna 8 точка.
 2. Bruska Joanna 10 точка.
 3. Kiedrowska Weronika 8 точка.
 4. Pankanin Weronika 7 точка.
 5. Załucka Magdalena 9 точка.
 6. Zaniewska Daria 10 точка.

Łącznie podczas całego konkursu niniejsi kandydaci otrzymali:

 1. Brudnicka Anna 7 точка. + 8 точка. = 15 точка.
 2. Bruska Joanna 8 точка. + 10 точка. = 18 точка.
 3. Kiedrowska Weronika 7 точка. + 8 точка. = 15 точка.
 4. Pankanin Weronika 9 точка. + 7 точка. = 16 точка.
 5. Załucka Magdalena 10 точка. + 9 точка. = 19 точка.
 6. Zaniewska Daria 6 точка. + 10 точка. = 16 точка.

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Załucka Magdalena.

Jednocześnie Komisja Konkursowa wyłoniła osoby rezerwowe na w/w stanowisko pracy, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest w kolejności:

Bruska Joanna, Zaniewska Daria, Pankanin Weronika, Brudnicka Anna, Kiedrowska Weronika.

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, или в случае прекращения трудовых отношений заключенного клерикальной стажировки до завершения этой ординатуры,,pl,резервный список кандидатов действителен для следующего конкурса,,pl,что в соответствии с §,,pl,кандидат в / на рабочем месте имеют право инспектировать протоколы конкурса, проводимых в части, касающейся его результатов и оценки,,pl,Право на доступ к вышеупомянутому протоколу, могут быть достигнуты в штаб-квартире областной прокуратуры в Слупской-стрит,,pl,в исследовании Нет,,pl,расположенная на третьем этаже,,pl, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, но не более чем 12 месяцев прошлого конкурса.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Распоряжение министра юстиции 17 Январь 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

Окружной прокурор

Крис Mlynarczyk