Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie – PO IV WOS 1111.3.2020

Слупск, из 14 lipca 2020r.

PO IV WOS 1111.3.2020

Информация

по результатам конкурса стажировки на должность канцелярии в районной прокуратуре в Члухове,,pl,в штабе районной прокуратуры в Слупске, 3-й этап конкурса стажировок на должность канцелярии в районной прокуратуре в Члухуве,,pl,что он вошел в третий этап конкурса,,pl,в то время как отдельные кандидаты набрали следующее количество очков, набранных во время второго и третьего этапа этого конкурса,,pl,Ясинская Александра 7 10 = 17 баллов,,pl,Ковальчик Магдалена 8 8 = 16 баллов,,pl,Анна Козичка 7 10 = 17 баллов,,pl,Кепек Марта 8 9 = 17 баллов,,pl

 

Po przeprowadzeniu w dniu 14 lipca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III etapu konkursu przystąpiło 9 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu niniejszego konkursu:

  1. Jasińska Aleksandra 7 10=17 pkt.
  2. Kowalczyk Magdalena 8 8=16 pkt.
  3. Kozicka Anna 7 10=17 pkt.
  4. Łepek Marta 8 9=17 pkt.
  5. Orzłowska Kamila 8 7=15 pkt.
  6. Pasieka Małgorzata 7 8=15 pkt.
  7. Sadowska Magdalena 8 10=18 pkt.
  8. Westfal Paulina 8 8=16 pkt.
  9. Zych Karolina 8 8=16 pkt.

С учетом приведенных выше, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

 

Sadowska Magdalena.

 

В то же время, чтобы сообщить, iż na podstawie art. 3пункт б. 5 Закон от 18 Декабрь 1998. на работников суда и судебного преследования (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

 

Kozicka Anna, Jasińska Aleksandra, Łepek Marta

 

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, или в случае прекращения трудовых отношений заключенного клерикальной стажировки до завершения этой ординатуры,,pl,резервный список кандидатов действителен для следующего конкурса,,pl,что в соответствии с §,,pl,кандидат в / на рабочем месте имеют право инспектировать протоколы конкурса, проводимых в части, касающейся его результатов и оценки,,pl,Право на доступ к вышеупомянутому протоколу, могут быть достигнуты в штаб-квартире областной прокуратуры в Слупской-стрит,,pl,в исследовании Нет,,pl,расположенная на третьем этаже,,pl, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, но не более чем 12 месяцев прошлого конкурса.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Распоряжение министра юстиции 17 Январь 2008. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

Окружной прокурор

Крис Mlynarczyk