Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.8.2018

Słupsk, dnia 24 kwietnia 2018r.

PO IV WOS 1111.8.2018

Informacja

o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze

Rejonowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 24 kwietnia 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do III etapu konkursu przystąpiło 7 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu konkursu:

 

  1. Cheba Anna – 7 pkt + 5 pkt =12 pkt
  2. Jaczyńska Magdalena – 9 pkt + 10 pkt = 19 pkt
  3. Kawałko Arkadiusz – 8 pkt + 6 pkt =14 pkt
  4. Krugły Marta – 7 pkt + 7 pkt = 14 pkt
  5. Łuczak Marta – 9 pkt + 9 pkt = 18 pkt
  6. Tkaczyk Iwona – 7 pkt + 6 pkt = 13 pkt
  7. Wowk Oliwia – 7 pkt + 5 pkt =12 pkt

 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisko pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu, tj:

Magdalenę Jaczyńską

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U.2015.1241t.j) Komisja konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą liczbę punktów podczas całego konkursu tj:

Marta Łuczak, Kawałko Arkadiusz, Krugły Marta

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydatów, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osoba odbywającą staż urzędniczy przed zakończeniem tego stażu, przy czym lista rezerwowa kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję również, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze (Dz.U 2014.400 tj) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10 w pok. Nr 68 III piętro budynku.

 

Prokurator Okręgowy

/ Katarzyna Mądry /


Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.8.2018 – dokument PDF