Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.8.2018

Slupsk, von 24 kwietnia 2018r.

PO IV WOS 1111.8.2018

Information

o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze

Rejonowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 24 kwietnia 2018r. im Hauptquartier der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk, dritte Phase des Wettbewerbs für das Büro des Schriftführers im Büro der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,Er trat der dritten Stufe des Wettbewerbs bei,,pl,während einzelne Bewerber die folgende Anzahl von Punkten erhalten, die während der zweiten und dritten Phase des Wettbewerbs gesammelt wurden,,pl,Punkt =,,pl,Die Wettbewerbskommission für Beschäftigung für diese Position wählte eine Person aus,,pl,die während des gesamten Wettbewerbs die höchste Punktzahl erreicht hat,,pl,Magdalena Jaczyńska,,pl,U.2015.1241t.j,,en, Komisja Konkursowa stwierdziła, jung do III etapu konkursu przystąpiło 7 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów zgromadzonych podczas II i III etapu konkursu:

 

  1. Cheba Anna – 7 Punkt + 5 pkt =12 Punkt
  2. Jaczyńska Magdalena – 9 Punkt + 10 pkt = 19 Punkt
  3. Kawałko Arkadiusz – 8 Punkt + 6 pkt =14 Punkt
  4. Krugły Marta – 7 Punkt + 7 pkt = 14 Punkt
  5. Łuczak Marta – 9 Punkt + 9 pkt = 18 Punkt
  6. Tkaczyk Iwona – 7 Punkt + 6 pkt = 13 Punkt
  7. Wowk Oliwia – 7 Punkt + 5 pkt =12 Punkt

 

Angesichts der oben, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisko pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu, tj:

Magdalenę Jaczyńską

Zur gleichen Zeit zu informieren, iż na podstawie art. 3 Absatz b. 5 Akte über den 18 Dezember 1998. auf die Mitarbeiter von Gerichten und Staatsanwaltschaften (Dz. U.2015.1241t.j) Die Wettbewerbskommission wählte eine Reserveliste von Kandidaten für die oben genannte Stelle aus,,pl,wo die Leute waren,,pl,die während des gesamten Wettbewerbs die nächsthöhere Punktzahl erhalten haben, d. h.,,pl,Marta Łuczak,,pl,Rücktritt der Kandidaten,,pl,im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit einem Praktikanten am Ende dieses Praktikums sein,,pl,Die Reserveliste der Kandidaten ist bis zum nächsten Wettbewerb gültig,,pl,Ich informiere dich auch,,pl,Verordnung des Justizministers aus,,pl, na której znalazły się osoby, które uzyskały kolejną największą liczbę punktów podczas całego konkursu tj:

Marta Łuczak, Kawałko Arkadiusz, Krugły Marta

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydatów, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osoba odbywającą staż urzędniczy przed zakończeniem tego stażu, przy czym lista rezerwowa kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jedoch nicht länger als 12 Monaten nach dem letzten Wettkampf.

Informuję również, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl,Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze (ABl 2014.400 tj) kandydatowi na w/w stanowisko pracy przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczynski 10 w pok. Nein 68 III piętro budynku.

 

District Attorney

/ Catherine weise /


Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.8.2018 – PDF-Dokument