Management-Kontrolle

Gemäß § 16 Absatz. 1, 2 in 3 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 Februar 2015 r.w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 18 Januar 2022 r. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2021” o następującej treści:

Bericht über die Umsetzung des Plans Operationen Bezirksstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk regionalen Bezirks für das Jahr 2021


Gemäß § 15 Absatz. 1, 2, 3 in 4 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 lutego 2015r. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren, Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 2 grudnia 2021r. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2022” o następującej treści:

Planen Sie die Aktivitäten des Regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2022


Gemäß § 21 Absatz. 1 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 lutego 2015r. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren, Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 05 lutego 2021r. wydał „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2020″; o następującej treści:

Erklärung der Stand der Management-Kontrolle der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2020


Gemäß § 16 Absatz. 1, 2 in 3 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 Februar 2015 r.w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 83 Januar 2021 r. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2020” o następującej treści:

Bericht über die Umsetzung des Plans Operationen Bezirksstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk regionalen Bezirks für das Jahr 2020

Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności za rok 2020


Gemäß § 15 Absatz. 1, 2, 3 in 4 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 lutego 2015r. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren, Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 15 grudnia 2020r. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2021” o następującej treści:

Planen Sie die Aktivitäten des Regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2021


Gemäß § 21 Absatz. 1 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 lutego 2015r. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren, Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 04 lutego 2020r. gab eine "Erklärung über den Stand der Verwaltungskontrolle bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk und der Bezirksstaatsanwaltschaft der Region Słupsk für das Jahr 2019 heraus,,pl,gab eine "Erklärung über den Stand der Verwaltungskontrolle bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk und der Bezirksstaatsanwaltschaft der Region Słupsk für das Jahr 2019 heraus,,pl″; o następującej treści:

Erklärung der Stand der Management-Kontrolle der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2019


Gemäß § 16 Absatz. 1, 2 in 3 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 Februar 2015r.w über die Modalitäten für die Durchführung der grundlegenden Aufgaben der Unternehmenssteuerung für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und Bezirksstaatsanwaltschaften für den Bezirk Slupsk Gründung,,pl,Er nimmt den „Bericht über die Umsetzung des Geschäftsplans des Büros des Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk Bezirk Staatsanwaltschaften und Landkreis Slupsk für 2017“ mit folgendem Inhalt,,pl, Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 13 stycznia 2020r. nahm den "Bericht über die Umsetzung des Geschäftsplans der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk und der Bezirksstaatsanwaltschaft der Region Słupsk für das Jahr 2019" mit folgendem Inhalt an,,pl,nahm den "Bericht über die Umsetzung des Geschäftsplans der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk und der Bezirksstaatsanwaltschaft der Region Słupsk für das Jahr 2019" mit folgendem Inhalt an,,pl:

Bericht über die Umsetzung des Plans Operationen Bezirksstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk regionalen Bezirks für das Jahr 2019


Gemäß § 15 Absatz. 1, 2, 3 in 4 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 lutego 2015r. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren, Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 02 Dezember 2019,,pl,verabschiedete den "Tätigkeitsplan der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk und der Bezirksstaatsanwaltschaft der Region Słupsk für 2020" mit folgendem Inhalt,,pl,Dezember 2019,,pl,verabschiedete den "Tätigkeitsplan der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk und der Bezirksstaatsanwaltschaft der Region Słupsk für 2020" mit folgendem Inhalt,,pl. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2020” o następującej treści:

Planen Sie die Aktivitäten des Regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2020


Gemäß § 21 Absatz. 1 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 lutego 2015r. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren, Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 06 lutego 2019r. eine Erklärung über den Stand der Managementkontrolle in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk und der Bezirksstaatsanwaltschaft im Bezirk Słupsk für 2018 abgegeben,,pl,eine Erklärung über den Stand der Managementkontrolle in der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk und der Bezirksstaatsanwaltschaft im Bezirk Słupsk für 2018 abgegeben,,pl″; o następującej treści:

Erklärung der Stand der Management-Kontrolle der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2018


Gemäß § 16 Absatz. 1, 2 in 3 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 Februar 2015r.w über die Modalitäten für die Durchführung der grundlegenden Aufgaben der Unternehmenssteuerung für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und Bezirksstaatsanwaltschaften für den Bezirk Slupsk Gründung,,pl,Er nimmt den „Bericht über die Umsetzung des Geschäftsplans des Büros des Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk Bezirk Staatsanwaltschaften und Landkreis Slupsk für 2017“ mit folgendem Inhalt,,pl, Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 16 stycznia 2019r. verabschiedete "Bericht über die Umsetzung des Plans der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk und der Staatsanwaltschaft des Bezirks Słupsk für 2018" mit folgendem Inhalt,,pl,verabschiedete "Bericht über die Umsetzung des Plans der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk und der Staatsanwaltschaft des Bezirks Słupsk für 2018" mit folgendem Inhalt,,pl:

Bericht über die Umsetzung des Plans Operationen Bezirksstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk regionalen Bezirks für das Jahr 2018


Gemäß § 15 Absatz. 1, 2, 3 in 4 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 lutego 2015r. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren, Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 06 grudnia 2018r. verabschiedete den "Einsatzplan der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk und Staatsanwälte des Bezirks Słupsk für 2019" mit folgendem Inhalt,,pl,verabschiedete den "Einsatzplan der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk und Staatsanwälte des Bezirks Słupsk für 2019" mit folgendem Inhalt,,pl:

Planen Sie die Aktivitäten des Regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2019


Gemäß § 21 Absatz. 1 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 lutego 2015r. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren, Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 06 Februar 2018,,pl,Weitere Informationen finden Sie in der Abteilung für Organisations IV Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk tel erhalten werden,,pl,wo werden die Vorschläge für die Besetzung der Position von Prüfern in Betracht gezogen werden später auf die Nachricht gegeben werden,,pl,IV Abteilung des Organisations,,pl,Die LOV g e n e asesorskich offene Stellen bei der Verfolgung des Bezirks Slupsk Chojnice,,pl,Januar 2018,,pl,in Slupsk und Chojnice,,pl. wydał „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2017″; o następującej treści:

Erklärung der Stand der Management-Kontrolle der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2017


Gemäß § 16 Absatz. 1, 2 in 3 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 Februar 2015r.w über die Modalitäten für die Durchführung der grundlegenden Aufgaben der Unternehmenssteuerung für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und Bezirksstaatsanwaltschaften für den Bezirk Slupsk Gründung,,pl,Er nimmt den „Bericht über die Umsetzung des Geschäftsplans des Büros des Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk Bezirk Staatsanwaltschaften und Landkreis Slupsk für 2017“ mit folgendem Inhalt,,pl, Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 17 Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl,Januar 2018,,pl,Tag von der Arbeit pro Tag,,pl,Catherine Wise /,,pl. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2017” o następującej treści:

Bericht über die Umsetzung des Plans Operationen Bezirksstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk regionalen Bezirks für das Jahr 2017


Gemäß § 15 Absatz. 1, 2, 3 in 4 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 lutego 2015r. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren, Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 05 grudnia 2017r. den „Plan der Aktivitäten der regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk Bezirk Staatsanwaltschaften und den Kreis Slupsk auf 2018“ angenommen mit folgendem Inhalt,,pl,den „Plan der Aktivitäten der regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk Bezirk Staatsanwaltschaften und den Kreis Slupsk auf 2018“ angenommen mit folgendem Inhalt,,pl:

Planen Sie die Aktivitäten des Regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2018


Gemäß § 21 Absatz. 1 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 lutego 2015r. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren; Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 08 Februar 2017r. ausgestellt “Eine Erklärung über Management-Kontrolle in der Staatsanwaltschaft in Slupsk und Bezirk Staatsanwaltschaft für den Bezirk Slupsk 2016” die folgenden Begriffe in der beigefügten PDF-Dokument.

Erklärung der Stand der Management-Kontrolle der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2016Gemäß § 16 Absatz. 1, 2 in 3 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 lutego 2015r. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren, Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 13 stycznia 2017r. Er nimmt den "Bericht über die Umsetzung des Geschäftsplans des Büros des Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und Bezirk Staatsanwaltschaft Bezirk von Slupsk für das Jahr 2016" mit folgendem Inhalt:

Bericht über die Umsetzung des Plans Operationen Bezirksstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk regionalen Bezirks für das Jahr 2016


Gemäß § 15 Absatz. 1, 2, 3 in 4 und § 38 ust.l Verordnung Nr 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 lutego 2015r. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren, Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 05 Dezember 2016. Er nahm einen "Plan Business District Staatsanwaltschaft in Slupsk und Büros Bezirk Slupsk Bezirksstaatsanwaltschaft im Jahr 2017" mit folgendem Inhalt:

Planen Sie die Aktivitäten des Regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2017


Gemäß § 21 Absatz. 1 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 lutego 2015r. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren; Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 03 lutego 2016r. ausgestellt “Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2015” die folgenden Begriffe in der beigefügten PDF-Dokument.

Erklärung der Stand der Management-Kontrolle der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2015


Gemäß § 16 Absatz. 1, 2 in 3 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 lutego 2015r. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren; Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 14 Januar 2015. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2015” o następującej treści:

Bericht über die Umsetzung des Plans Operationen Bezirksstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk regionalen Bezirks für das Jahr 2015


Gemäß dem § 15 Absatz. 1, 2,3 in 4 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26/15 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 23 lutego 2015r. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren; Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 02 Dezember 2015. nahm die "Business Plan Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und Bezirksstaatsanwaltschaft Büros von Slupsk Kreis für das Jahr 2016", der folgenden Inhalt:

Planen Sie die Aktivitäten des Regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2016


Gemäß § 21 Absatz. 1 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 36/12 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 11 Juli 2012. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren; Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 12 lutego 2015r. ausgestellt “Erklärung der Unternehmenssteuerung in der Staatsanwaltschaft in Slupsk und Bezirks Staatsanwaltschaften für die Grafschaft Slupsk 2014” die folgenden Begriffe in der beigefügten PDF-Dokument.

Erklärung der Stand der Management-Kontrolle der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2014


Gemäß § 16 Absatz. 1, 2 in 3 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 36/12 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 11 Juli 2012. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren; Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 15 Januar 2015. den "Bericht über die Umsetzung des Businessplans der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und Verfolgung des Kreises von Slupsk Bezirk für das Jahr 2014" mit folgendem Inhalt verabschiedet:

Bericht über die Umsetzung des Plans Operationen Bezirksstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk regionalen Bezirks für das Jahr 2014


Gemäß dem § 15 Absatz. 1, 2,3 in 4 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 36/12 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 11 Juli 2012. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren; Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 31 Dezember 2014. nahm die "Office Business Plan Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und Verfolgung des Kreises von Slupsk Bezirk im Jahr 2015" mit folgendem Inhalt:

Planen Sie die Aktivitäten des Regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2015


Gemäß § 21 Absatz. 1 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 36/12 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 11 Juli 2012. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren; Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 11 Lutego 2014r. ausgestellt “Eine Erklärung der Unternehmenssteuerung von der Staatsanwaltschaft in Slupsk und Büros Bezirk Staatsanwaltschaft Slupsk Bezirk für das Jahr 2013” die folgenden Begriffe in der beigefügten PDF-Dokument.

Erklärung der Stand der Management-Kontrolle der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2013


Gemäß dem § 15 Absatz. 1, 2,3 in 4 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 36/12 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 11 Juli 2012. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren; Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 31 Dezember 2013. mit dem folgenden Inhalt hat einen "Plan der Aktivitäten der regionalen Staatsanwaltschaft in Büros Slupsk Bezirksstaatsanwaltschaft und dem Landkreis Stolp im Jahr 2014":

Planen Sie die Aktivitäten des Regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2014


Gemäß § 16 Absatz. 1, 2 in 3 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 36/12 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 11 Juli 2012. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren; Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 16 Januar 2014. einen "Bericht über die Umsetzung des Geschäftsplans des Regionalstaatsanwaltschaft in Slupsk und Verfolgung Bezirk Slupsk Bezirk für das Jahr 2013" mit folgendem Inhalt verabschiedet:

Bericht über die Umsetzung des Plans Operationen Bezirksstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk regionalen Bezirks für das Jahr 2013


Gemäß § 21 Absatz. 1 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 36/12 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 11 Juli 2012. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren; Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 28 Februar 2013. ausgestellt “Eine Aussage über den Zustand der Management-Kontrolle der Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für 2012” die folgenden Begriffe in der beigefügten PDF-Dokument.

Erklärung der Stand der Management-Kontrolle der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2012


Gemäß dem § 22 Absatz. 1 und § 36 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/11 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 27 Juni 2011. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren, und der Artikel. 68 in 69 Akte über den 27 August 2009. Public Finance (Dz. U. des Jahres 2009., Nein 157, Artikel. 1240 mit anschließender. Starb.); Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 21 Februar 2012. ausgestellt “Erklärung der Stand der Management-Kontrolle der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2011” die folgenden Begriffe in der beigefügten PDF-Dokument.

Erklärung der Stand der Management-Kontrolle der Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2011


Gemäß dem § 14 Absatz. 1, 2 in 5 und § 36 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/11 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 27 Juni 2011. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren, und der Artikel. 68 in 69 Akte über den 27 August 2009. Public Finance (Dz. U. des Jahres 2009., Nein 157, Artikel. 1240 mit anschließender. Starb.); Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 30 Dezember 2011. nahm eine "Business-Plan des Regionalbüros Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften im Jahr 2012" wie folgt in der beigefügten PDF-Dokument.

Planen Sie die Aktivitäten des Regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2012.


Gemäß § 15 Absatz. 1, 2, 3 in 4 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 36/12 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 11 Juli 2012. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren; Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 28 Dezember 2012. hat einen "Business-Plan des Regionalbüros Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Bezirksstaatsanwalt Bezirk für das Jahr 2013" mit folgendem Inhalt in der beigefügten PDF-Dokument.

Planen Sie die Aktivitäten des Regionalen Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Landkreis Staatsanwaltschaften für das Jahr 2013


Gemäß § 16 Absatz. 1, 2 in 3 und § 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 36/12 Bezirksstaatsanwalt von Slupsk 11 Juli 2012. über die Einrichtung von Verfahren, um die grundlegenden Aufgaben der Management-Kontrolle für die Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk und dem Landkreis Staatsanwaltschaften in Slupsk implementieren; Bezirksstaatsanwalt in Slupsk auf 14 Januar 2013. hat einen "Bericht über die Umsetzung des Plans die Aktivitäten des Regionalbüros Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk Bezirksstaatsanwalt Bezirk für das Jahr 2012" mit folgendem Inhalt:

Bericht über die Umsetzung des Plans Operationen Bezirksstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft in Slupsk Slupsk regionalen Bezirks für das Jahr 2012

Information: Dokumenty PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.