Управление контроля

В соответствии с § 16 пункт. 1, 2 в 3 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 Февраль 2015 r.w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, Окружной прокурор в Слупске на 18 Января 2022 R. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2021” o następującej treści:

Доклад об осуществлении Управлением план операции районной прокуратуры и прокуратуры в Слупске районе Слупск регионального за год 2021


В соответствии с § 15 пункт. 1, 2, 3 в 4 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 lutego 2015r. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске, Окружной прокурор в Слупске на 2 grudnia 2021r. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2022” o następującej treści:

Планирование деятельности областной прокуратуры в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2022


В соответствии с § 21 пункт. 1 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 lutego 2015r. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске, Окружной прокурор в Слупске на 05 lutego 2021r. wydał „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2020″; o następującej treści:

Декларация о государственном управлении контроль районной прокуратурой в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2020


В соответствии с § 16 пункт. 1, 2 в 3 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 Февраль 2015 r.w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, Окружной прокурор в Слупске на 83 Января 2021 R. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2020” o następującej treści:

Доклад об осуществлении Управлением план операции районной прокуратуры и прокуратуры в Слупске районе Слупск регионального за год 2020

Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności za rok 2020


В соответствии с § 15 пункт. 1, 2, 3 в 4 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 lutego 2015r. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске, Окружной прокурор в Слупске на 15 grudnia 2020r. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2021” o następującej treści:

Планирование деятельности областной прокуратуры в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2021


В соответствии с § 21 пункт. 1 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 lutego 2015r. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске, Окружной прокурор в Слупске на 04 lutego 2020r. издал «Заявление о состоянии управленческого контроля в районной прокуратуре в Слупске и районных прокуратурах Слупской области на 2019 год»,,pl,издал «Заявление о состоянии управленческого контроля в районной прокуратуре в Слупске и районных прокуратурах Слупской области на 2019 год»,,pl,издал «Заявление о состоянии управленческого контроля в районной прокуратуре в Слупске и районных прокуратурах Слупской области на 2019 год»,,pl″; o następującej treści:

Декларация о государственном управлении контроль районной прокуратурой в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2019


В соответствии с § 16 пункт. 1, 2 в 3 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 2015r.w февраля по разработке процедур для реализации основных задач управления управления для районной прокуратуры в Слупске и районную прокуратуру для офисов района Slupsk,,pl,Он принял «Отчет о выполнении бизнес-плана районной прокуратуры в офисах Slupsk районной прокуратуры и района Слупск на 2017 год» со следующим содержанием,,pl, Окружной прокурор в Слупске на 13 stycznia 2020r. утвердил «Отчет о выполнении бизнес-плана районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области за 2019 год» следующего содержания,,pl,утвердил «Отчет о выполнении бизнес-плана районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области за 2019 год» следующего содержания,,pl,утвердил «Отчет о выполнении бизнес-плана районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области за 2019 год» следующего содержания,,pl:

Доклад об осуществлении Управлением план операции районной прокуратуры и прокуратуры в Слупске районе Слупск регионального за год 2019


В соответствии с § 15 пункт. 1, 2, 3 в 4 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 lutego 2015r. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске, Окружной прокурор в Слупске на 02 Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl,Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl,Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl. przyjął „Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2020” o następującej treści:

Планирование деятельности областной прокуратуры в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2020


В соответствии с § 21 пункт. 1 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 lutego 2015r. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске, Окружной прокурор в Слупске на 06 lutego 2019r. издал «Заявление о состоянии управленческого контроля в районной прокуратуре в Слупске и районных прокуратурах в Слупском районе на 2018 год»,,pl,издал «Заявление о состоянии управленческого контроля в районной прокуратуре в Слупске и районных прокуратурах в Слупском районе на 2018 год»,,pl,издал «Заявление о состоянии управленческого контроля в районной прокуратуре в Слупске и районных прокуратурах в Слупском районе на 2018 год»,,pl″; o następującej treści:

Декларация о государственном управлении контроль районной прокуратурой в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2018


В соответствии с § 16 пункт. 1, 2 в 3 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 2015r.w февраля по разработке процедур для реализации основных задач управления управления для районной прокуратуры в Слупске и районную прокуратуру для офисов района Slupsk,,pl,Он принял «Отчет о выполнении бизнес-плана районной прокуратуры в офисах Slupsk районной прокуратуры и района Слупск на 2017 год» со следующим содержанием,,pl, Окружной прокурор в Слупске на 16 stycznia 2019r. утвердил «Отчет об исполнении плана районной прокуратуры в Слупске и прокуратуры Слупского районного округа на 2018 год» следующего содержания,,pl,утвердил «Отчет об исполнении плана районной прокуратуры в Слупске и прокуратуры Слупского районного округа на 2018 год» следующего содержания,,pl,утвердил «Отчет об исполнении плана районной прокуратуры в Слупске и прокуратуры Слупского районного округа на 2018 год» следующего содержания,,pl:

Доклад об осуществлении Управлением план операции районной прокуратуры и прокуратуры в Слупске районе Слупск регионального за год 2018


В соответствии с § 15 пункт. 1, 2, 3 в 4 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 lutego 2015r. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске, Окружной прокурор в Слупске на 06 grudnia 2018r. принял «План работы районной прокуратуры в Слупске и прокуроров районного Слупского района на 2019 год» со следующим содержанием:,,pl,принял «План работы районной прокуратуры в Слупске и прокуроров районного Слупского района на 2019 год» со следующим содержанием:,,pl,принял «План работы районной прокуратуры в Слупске и прокуроров районного Слупского района на 2019 год» со следующим содержанием:,,pl:

Планирование деятельности областной прокуратуры в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2019


В соответствии с § 21 пункт. 1 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 lutego 2015r. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске, Окружной прокурор в Слупске на 06 Февраль 2018,,pl,Дополнительная информацию можно получить в Отделе Управления Организационных IV районной прокуратуры в Слупских телах,,pl,где эти предложения будут рассматриваться для назначения на должность испытателей будет дано сообщение позже,,pl,IV отделение Организационного,,pl,LOV г й н и е asesorskich вакансии в преследовании окружнымов Слупских Хойниц,,pl,Январь 2018,,pl,в Слупске и Хойницах,,pl. wydał „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2017″; o następującej treści:

Декларация о государственном управлении контроль районной прокуратурой в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2017


В соответствии с § 16 пункт. 1, 2 в 3 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 2015r.w февраля по разработке процедур для реализации основных задач управления управления для районной прокуратуры в Слупске и районную прокуратуру для офисов района Slupsk,,pl,Он принял «Отчет о выполнении бизнес-плана районной прокуратуры в офисах Slupsk районной прокуратуры и района Слупск на 2017 год» со следующим содержанием,,pl, Окружной прокурор в Слупске на 17 Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2017” o następującej treści:

Доклад об осуществлении Управлением план операции районной прокуратуры и прокуратуры в Слупске районе Слупск регионального за год 2017


В соответствии с § 15 пункт. 1, 2, 3 в 4 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 lutego 2015r. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске, Окружной прокурор в Слупске на 05 grudnia 2017r. был принят «План мероприятий Управления областной прокуратуры в офисах Slupsk районной прокуратуры и района Slupsk на 2018 год» со следующим содержанием,,pl,был принят «План мероприятий Управления областной прокуратуры в офисах Slupsk районной прокуратуры и района Slupsk на 2018 год» со следующим содержанием,,pl,был принят «План мероприятий Управления областной прокуратуры в офисах Slupsk районной прокуратуры и района Slupsk на 2018 год» со следующим содержанием,,pl:

Планирование деятельности областной прокуратуры в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2018


В соответствии с § 21 пункт. 1 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 lutego 2015r. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске; Окружной прокурор в Слупске на 08 2017r февраля. выпущенный “Ведомость контроля управления в органах прокуратуры в Слупске и районную прокуратуру для отделения района Слупск 2016 года” следующие условия в прилагаемом документе PDF.

Декларация о государственном управлении контроль районной прокуратурой в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2016В соответствии с § 16 пункт. 1, 2 в 3 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 lutego 2015r. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске, Окружной прокурор в Слупске на 13 stycznia 2017r. Он принял "Доклад о выполнении бизнес-плана районной прокуратуры в Слупске и отделениях районной прокуратуры района Слупск для 2016 года" со следующим содержанием:

Доклад об осуществлении Управлением план операции районной прокуратуры и прокуратуры в Слупске районе Слупск регионального за год 2016


В соответствии с § 15 пункт. 1, 2, 3 в 4 и § 38 ust.l Правила № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 lutego 2015r. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске, Окружной прокурор в Слупске на 05 Декабрь 2016. Он принял «Управление бизнес-плана районная прокуратура в Слупске и районная прокуратура отделения округа Слупске в 2017 году" со следующим содержимым:

Планирование деятельности областной прокуратуры в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2017


В соответствии с § 21 пункт. 1 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 lutego 2015r. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске; Окружной прокурор в Слупске на 03 lutego 2016r. выпущенный “Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2015” следующие условия в прилагаемом документе PDF.

Декларация о государственном управлении контроль районной прокуратурой в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2015


В соответствии с § 16 пункт. 1, 2 в 3 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 lutego 2015r. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске; Окружной прокурор в Слупске на 14 Января 2015. przyjął „Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego za rok 2015” o następującej treści:

Доклад об осуществлении Управлением план операции районной прокуратуры и прокуратуры в Слупске районе Слупск регионального за год 2015


В соответствии с § 15 пункт. 1, 2,3 в 4 и § 38 пункта 1 Правил № 26/15 Окружной прокурор Слупск 23 lutego 2015r. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске; Окружной прокурор в Слупске на 02 Декабрь 2015. приняла «Офис Бизнес план районная прокуратура в Слупске и офисы районная прокуратура Слупск районе для 2016 года" следующего содержания:

Планирование деятельности областной прокуратуры в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2016


В соответствии с § 21 пункт. 1 и § 38 пункта 1 Правил № 36/12 Окружной прокурор Слупск 11 Июль 2012. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске; Окружной прокурор в Слупске на 12 lutego 2015r. выпущенный “Заявление управленческого контроля в прокуратуру в Слупске и районных органы прокуратуры для округа Слупск 2014” следующие условия в прилагаемом документе PDF.

Декларация о государственном управлении контроль районной прокуратурой в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2014


В соответствии с § 16 пункт. 1, 2 в 3 и § 38 пункта 1 Правил № 36/12 Окружной прокурор Слупск 11 Июль 2012. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске; Окружной прокурор в Слупске на 15 Января 2015. приняла "Доклад о выполнении бизнес-плана районной прокуратуры в Слупске и преследования круга Слупск района на 2014 год" со следующим содержанием:

Доклад об осуществлении Управлением план операции районной прокуратуры и прокуратуры в Слупске районе Слупск регионального за год 2014


В соответствии с § 15 пункт. 1, 2,3 в 4 и § 38 пункта 1 Правил № 36/12 Окружной прокурор Слупск 11 Июль 2012. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске; Окружной прокурор в Слупске на 31 Декабрь 2014. приняла «Офис Бизнес план районная прокуратура в Слупске и судебного преследования кругу Слупск района в 2015 году" следующего содержания:

Планирование деятельности областной прокуратуры в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2015


В соответствии с § 21 пункт. 1 и § 38 пункта 1 Правил № 36/12 Окружной прокурор Слупск 11 Июль 2012. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске; Окружной прокурор в Слупске на 11 Lutego 2014r. выпущенный “Заявление контроля управления прокуратуры в Слупске и офисы районных прокуроров Слупск района на 2013 год” следующие условия в прилагаемом документе PDF.

Декларация о государственном управлении контроль районной прокуратурой в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2013


В соответствии с § 15 пункт. 1, 2,3 в 4 и § 38 пункта 1 Правил № 36/12 Окружной прокурор Слупск 11 Июль 2012. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске; Окружной прокурор в Слупске на 31 Декабрь 2013. приняла «План деятельности областной прокуратуры в в офисах Слупске районную прокуратуру и в районе Слупске в 2014 году" со следующим содержимым:

Планирование деятельности областной прокуратуры в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2014


В соответствии с § 16 пункт. 1, 2 в 3 и § 38 пункта 1 Правил № 36/12 Окружной прокурор Слупск 11 Июль 2012. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске; Окружной прокурор в Слупске на 16 Январь 2014. приняла «Отчет о выполнении бизнес-плана в областную прокуратуру в Слупске и прокуратуры района Слупск района на 2013 год" со следующим содержимым:

Доклад об осуществлении Управлением план операции районной прокуратуры и прокуратуры в Слупске районе Слупск регионального за год 2013


В соответствии с § 21 пункт. 1 и § 38 пункта 1 Правил № 36/12 Окружной прокурор Слупск 11 Июль 2012. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске; Окружной прокурор в Слупске на 28 Февраль 2013. выпущенный “Заявление о состоянии управления контролем прокуратуры в Слупске Слупск офисы окружного преследования на 2012 год” следующие условия в прилагаемом документе PDF.

Декларация о государственном управлении контроль районной прокуратурой в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2012


В соответствии с § 22 пункт. 1 и § 36 пункта 1 Правил № 40/11 Окружной прокурор Слупск 27 Июнь 2011. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске, и статьи. 68 в 69 Закон от 27 Август 2009. Государственные финансы (Dz. U. 2009 года., Нет 157, Пункт. 1240 с последующей. Умер.); Окружной прокурор в Слупске на 21 Февраль 2012. выпущенный “Декларация о государственном управлении контроль районной прокуратурой в офисах Слупск Слупск окружного прокурора "на 2011 год” следующие условия в прилагаемом документе PDF.

Декларация о государственном управлении контроль районной прокуратурой в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2011


В соответствии с § 14 пункт. 1, 2 в 5 и § 36 пункта 1 Правил № 40/11 Окружной прокурор Слупск 27 Июнь 2011. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске, и статьи. 68 в 69 Закон от 27 Август 2009. Государственные финансы (Dz. U. 2009 года., Нет 157, Пункт. 1240 с последующей. Умер.); Окружной прокурор в Слупске на 30 Декабрь 2011. принял «бизнес-план областная прокуратура в офисах Слупск Слупск окружного прокурора в 2012 году" следующим в прилагаемом документе PDF.

Планирование деятельности областной прокуратуры в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2012.


В соответствии с § 15 пункт. 1, 2, 3 в 4 и § 38 пункта 1 Правил № 36/12 Окружной прокурор Слупск 11 Июль 2012. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске; Окружной прокурор в Слупске на 28 Декабрь 2012. приняла «бизнес-план областная прокуратура в районе Slupsk Slupsk районную прокуратуру по 2013 год" со следующим содержимым в прилагаемых PDF документ.

Планирование деятельности областной прокуратуры в офисах Слупск Слупск окружного прокурора за год 2013


В соответствии с § 16 пункт. 1, 2 в 3 и § 38 пункта 1 Правил № 36/12 Окружной прокурор Слупск 11 Июль 2012. о создании процедур для осуществления основных задач управленческого контроля для районная прокуратура в Слупске и офисы окружного прокурора в Слупске; Окружной прокурор в Слупске на 14 Январь 2013. приняла «Доклад о выполнении плана деятельности областной прокуратуры в районе Slupsk Slupsk районной прокуратуры за 2012 год" со следующим содержимым:

Доклад об осуществлении Управлением план операции районной прокуратуры и прокуратуры в Слупске районе Слупск регионального за год 2012

Информация: Dokumenty PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania zgodnego z tym formatem.