Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2019

Slupsk, of 19 kwietnia 2019r.

PO IV WOS 1111.2.2019

List

candidates admitted to the second stage of the competition for the position of assistant prosecutor,,pl,at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk, 1st stage of the competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,from among people,,pl,the following candidates have submitted a set of documentation required for recruitment purposes within that period and meet the formal requirements related to this job position,,pl,Stanisławka Izabela,,pl,Szymczak-Budnik Aleksandra,,pl,Warfołomiejew Monika,,pl the Prosecutor's Office in Slupsk

 

Po przeprowadzeniu w dniu 19 kwietnia 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń, Komisja Konkursowa stwierdziła, young from people,pl, które przystąpiły do niniejszego konkursu, następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

 

  1. Stanisławka Izabela
  2. Szymczak-Budnik Aleksandra
  3. Warfołomiejew Monika

 

The second stage of the competition will take place on,,pl,in Hall no,,pl,Secretary of the Competition Commission,,pl,Prosecutor of the District Prosecutor's Office,,pl,List of candidates admitted to the second stage of the competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl 26 kwietnia 2019r. at. 10.00 w Sali nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

 

Sekretarz Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

prokurator Prokuratury Okręgowej