Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2019

Слупск, из 19 kwietnia 2019r.

PO IV WOS 1111.2.2019

Список

кандидаты допущены ко второму этапу конкурса на должность помощника прокурора,,pl,в штабе районной прокуратуры в Слупске, 1-й этап конкурса на должность помощника прокурора в районной прокуратуре в Слупске,,pl,из числа людей,,pl,Следующие кандидаты представили комплект документации, необходимой для набора персонала в течение этого периода, и соответствуют формальным требованиям, связанным с этой должностью,,pl,Станислава Изабела,,pl,Шимчак-Будник Александра,,pl,Warfołomiejew Monika,,pl Прокуратура в Слупске

 

Po przeprowadzeniu w dniu 19 kwietnia 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń, Komisja Konkursowa stwierdziła, молодой от людей,,pl,от людей,,pl,от людей,,pl, które przystąpiły do niniejszego konkursu, następujący kandydaci złożyli w wyznaczonym do tego terminie komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełniają formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy, a tym samym zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

 

  1. Stanisławka Izabela
  2. Szymczak-Budnik Aleksandra
  3. Warfołomiejew Monika

 

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019r. в. 10.00 w Sali nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

 

Sekretarz Komisji Konkursowej

Paweł Wnuk

prokurator Prokuratury Okręgowej