Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.6.2019

Słupsk, dnia 15 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.6.2019

Lista

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika

ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

 

Po przeprowadzeniu w dniu 15 lipca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do niniejszego konkursu przystąpiła tylko jedna osoba, to jest Jakubowski Wojciech, który  w wyznaczonym do tego terminie złożył komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełnia formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy.

W związku z powyższym  Komisja Konkursowa uchwaliła, że Jakubowski Wojciech zakwalifikował się do II etapu niniejszego konkursu.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy kandydata z zakresu ochrony informacji niejawnych – w formie pisemnego testu – odbędzie się w dniu 22 lipca 2019r. o godz. 10.00 w Sali  nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Irena Wojcieszak

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego