KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.6.2019

Slupsk, of 15 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.6.2019

List

candidates admitted to the second stage of the competition,,pl,for an internship for an official position,,pl,this is the selection of initial applications for the internship competition for the official position in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Domaros Aleksandra,,eo,Głuszyk Natalia,,pl,Grabert Anna,,en,Jacewicz Agnieszka,,pl,Cage Małgorzata,,pl,Kluz Joanna,,en,Łangowska Sylwia,,pl,Markuszewski Adrian,,en,Agata meal,,pl,smart Lucyna,,la,Siedlecka Paulina,,pl,Stępień Rafał,,pl,Szewczyk Andżelika,,pl,Sznajder Marzena,,pl,Swiatek-Brzezińska Anna,,pl,Tempska Ewa,,pl,Twardowska Justyna,,pl for the position,,pl,plenipotentiary,,pl,ds,,en,protection of classified information,,pl,this is the selection of preliminary applications for the competition for the position of the plenipotentiary for,,pl,Only one person joined this competition,,pl,Jakubowski Wojciech,,pl,who, within the deadline set, submitted a set of documentation required for recruitment purposes and meets the formal requirements related to this job position,,pl,In connection with the above, the Competition Commission resolved,,pl,qualified for the second stage of this competition,,pl pełnomocnika

ds. ochrony informacji niejawnych the Prosecutor's Office in Slupsk

 

Po przeprowadzeniu w dniu 15 lipca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, young do niniejszego konkursu przystąpiła tylko jedna osoba, to jest Jakubowski Wojciech, który w wyznaczonym do tego terminie złożył komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełnia formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy.

W związku z powyższym Komisja Konkursowa uchwaliła, that Jakubowski Wojciech zakwalifikował się do II etapu niniejszego konkursu.

The second stage of the competition consists in checking the candidate's knowledge of the protection of classified information,,pl,will take place on,,pl,List of candidates admitted to the second stage of the competition for the position of the plenipotentiary for,,pl – written test – odbędzie się w dniu 22 lipca 2019r. at. 10.00 w Sali nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczynski 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Irena Wojcieszak

Head of Organizational IV-Court