Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017

Słupsk, dnia 29 sierpnia 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017

 

 

 

Lista

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 29 sierpnia 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, to jest  selekcji wstępnej zgłoszeń, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do drugiego etapu tego konkursu, zakwalifikowali się następujący kandydaci:

 

  1. Błażejczyk Wojciech,
  2. Ochniowska Małgorzata,
  3. Wilczyńska Iwona.

 

Drugi etap konkursu polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności kandydatów w formie pisemnego testu, w szczególności z zakresu finansów publicznych i rachunkowości  budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, a także przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury odbędzie się w dniu 08 września 2017r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń nr 67 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Beata Buchwald

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego


Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupskudokument PDF